Filtrování kontaktů a aktivit

V Business Boosteru můžete filtrovat

  1. Kontakty
  2. Aktivity

Filtr kontaktů

Filtr kontaktů má implementované 3 druhy filtru

Základní filtr

Je jednoduchý filtr pro vyhledání základních informací v databázi.

Individuální filtr (varianta „Basic“ a vyšší)

Pro zkušené a náročné marketéry je v Boosteru implementován individuální filtr. Díky tomu můžete kontakty do výběru nejen přidávat, ale zároveň z výběru odstraňovat kontakty určitých kritérií.

Filtrovací kritéria si můžete libovolně vytvářet a ukládat pro další použití, jak uznáte za vhodné.

Výčet všech filtrovacích kritérií by byl dlouhý. Rádi bychom zmínili alespoň ty nejčastěji používaná. Je to filtrování podle:

společnosti, pohlaví, vykání versus tykání, věku, národnosti, skupin, štítků, lokality, hodnocení, oboru, podle vytvářených aktiv, data vložení, odběr e-zpravodaje atd.

Velmi užitečnou funkcí je filtrování kontaktů podle Google mapy, viz obrázek níže. Každý kontakt s vyplněnou poštovní adresou nebo alespoň uvedeným městem, získává automaticky zeměpisné souřadnice. Vám pak stačí na mapě vybrat oblast a kontakty, jejichž adresa se nachází v dané oblasti, budou vyfiltrované. Můžete samostatně filtrovat kontakty podle soukromé adresy či adresy podnikání. Umožní vám to vytvářet velmi přesné teritoriální kampaně, což ocení zejména podnikatelé, kteří poskytují služby pouze na omezeném území. Toto filtrování jim totiž šetří peníze při tvorbě kampaní. Nemusí platit za oslovování lidí , u nichž není předpoklad, že využijí jejich služeb z důvodu zeměpisné vzdálenosti.

Filtr Aktivit

Filtr aktivit umožňuje filtrovat aktivity respektive komunikaci, kterou jste s vašimi klienty vedli a reklamní kampaně.

Aktivity můžete filtrovat podle

  • typu, tj. např. dopis odeslaný, email odeslaný, email přijatý atd.
  • termínu realizace. Můžete tak dohledat např. jak jste byli marketingově aktivní např. v 1. čtvrtletí či v určitém měsíci.
  • podle výrazu a klíčových slov. Chcete dohledat některé marketingové aktivity, které jste v minulosti vytvořili a nemůžete si vzpomenout na detaily? Pak vám vyhledávání podle výrazů může pomoci se zorientovat.
  • toho, zda aktivita už proběhla či čeká na zpracování. Aktivita čekající na zpracování je např. emailová kampaň, u které jste nastavili odložené odeslání.