Databáze kontaktů

V záložce „Databáze“ na hlavním panelu se nacházejí tři samostatné databáze.

Databáze kontaktů

Databáze kontaktů je jádrem celého systému. Databáze kontaktů slouží k detailní evidenci kontaktů a aktivit. Kontakty si můžete přiřazovat do skupin, ke štítkům, rozdělovat je podle typů kontaktů a dalších příznaků podle vašeho uvážení. Tyto úpravy můžete provádět i hromadně. O hromadných úpravách se dočtete více zde>>

Kontakty v této databázi můžete oslovovat prostřednictvím komunikačních nástrojů, které jsou v systému implementovány. Tj. dopisy, pohlednice, emaily a e-zpravodaje. Kontakty můžete filtrovat podle téměř jakýchkoli kritérií. Umožní vám to vytvářet přesně cílené personifikované reklamní kampaně, díky čemuž vaše kampaně mohou  být nákladově velmi efektivní. Více informací o filtrování najdete zde>>

Databáze kontaktů ke zpracování

Tato databáze se dále člení na:

  • Databázi nezpracovaných emailů
  • Databázi nezpracovaných kontaktů z databáze ARES (administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný Ministerstvem financí ČR)

Do databáze nezpracovaných emailů se stahují přijaté emaily, které nejsou ještě evidovány u žádného kontaktů. Z došlých emailů pak můžete vytvářet nové kontakty nebo je přiřazovat ke kontaktům již existujícím. Více o této službě a jejím nastavení se dozvíte zde>>

Koš

Koš je databáze kontaktů, které jste se odstranili z vaší databáze. V koši jsou kontakty uloženy jako pojistka pro případ, že je vyhodíte omylem. Z koše je vždy můžete vrátit zpět do databáze. Jakmile však kontakty odstraníte z koše, jsou nenávratně smazány.

Jednotlivé varianty systému se liší maximálním počtem kontaktů, které můžete v databázi mít. Do limitu se počítají i kontakty v koši.

Při importu kontaktů se provádí kontrola duplicit nejen z databáze, ale i z koše.

Skupiny, štítky, typy kontaktů atd. není možné smazat, pokud je k nim přiřazený alespoň jeden kontakt. Chcete-li je smazat, musíte od nich kontakty odpojit, a to i ty, které jsou v koši.

Podpora k databázi kontaktů

Pravidla pro synchronizaci

Pravidla pro synchronizaci

Výběr kontaktů pro synchronizaci provedete následujícím způsobem: V Business Boosteru přiřaďte kontakty, které chcete synchronizovat do skupiny “Synchronizovat s Gmailem”....

Oslovení

Oslovení

Oslovení je v kampaních řešeno prostřednictvím zástupných symbolů [oslovení 1] a [oslovení 2]. Zástupný symbol znamená, že do kampaně je...

Filtrování kontaktů a aktivit

Filtrování kontaktů a aktivit

V systému Business Booster máte k dispozici filtr kontaktů a filtr aktivit Filtrování kontaktů Je výchozí obrazovkou při spuštění systému....

Hromadná úprava a smazání kontaktů

Hromadná úprava a smazání kontaktů

Kontakty v databázi je možné hromadně upravovat či mazat. V záložce „databáze“ se nad seznamem kontaktů nachází lišta pro hromadnou...