Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby společnost Expanzia s.r.o. provozovatel systému Business Booster zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování eventuálně vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti Expanzia, s.r.o., IČ: 24 76 01 11 se sídlem Spálená 97/29, Praha 1, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 172051, zaměstnancům této společnosti a dodavatelům, kteří zajišťují servis a podporu systému Business Booster.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.