Obchodní databáze

Je jádrem celého systému. Můžete evidovat velmi podrobné informace o vašich kontaktech. Kontakty můžete přidávat do libovolných skupin a třídit je podle téměř jakýchkoli kritérií. Systém automaticky u každého kontaktu navrhne oslovení v 5. pádě, a to v návaznosti na pohlaví a podle toho, jestli si s člověkem uloženým v databázi tykáte či vykáte. U lidí, s kterými si vykáte, Booster navrhne oslovení např. „Vážený pane Nováku“, u těch s kterými si tykáte, pak navrhne oslovení např. „Ahoj Pavle“. Systém umí skloňovat cca 2000 křestních jmen, tj, i takové, které nejsou v databázi českých svátků a více než 21.000 českých příjmení. Systém provádí skloňování pouze v české verzi, ve slovenské verzi doplní slovenské tvary pro oslovení. Počet výrazů oslovení v 5. pádu neustále zvyšujeme. Automatické doplňování oslovení oceníte, pokud vytváříte cílené reklamní kampaně. Statisticky je prokázáno, že personifikované kampaně mohou zlepšit výsledek vašich kampaní o desítky procent.

Budování a zpracování vaší obchodní databáze si můžete s Business Boosterem velmi usnadnit.

Můžete fulltextově vkládat poštovní adresy, přičemž systém doplňují chybějící údaje o adrese z internetu. Navíc doplní u kontaktů přesné zeměpisné souřadnice, díky čemuž budete moct vytvářet přesné teritoriální kampaně.

Znáte-li IČ fyzické osoby, můžete načíst další údaje z registru ekonomických subjeků (ARES). Více informací zde>>

Podívejte se na video, jak snadno můžete uložit do systému kontakt.