Statistiky emailových kampaní

Jaký význam mají statistiky v emailovém marketingu?

V minulých částech našeho seriálu jsem hovořil o tom, jak zajistit, co nejvyšší doručitelnost vašich emailových kampaní. Udělali jste vše, o čem jsem psal? Pak si pravděpodobně začnete pokládat další otázky. „Udělali jsme emailovou kampaň dobře? A jak se to dozvíme?“

Nejjednodušší je emailové kampaně vyhodnocovat podle objemu prodeje. Jenže to nemusí fungovat vždy. Měřit objem prodeje můžete pouze u emailových kampaní, které jsou přímo zaměřené na prodej. Jenže, co když děláte paralelně více kampaní najednou. Např. inzerujete na internetu a v tisku, optimalizujete webové stránky, rozesíláte dopisní kampaně atd. Pak je měření těžké. Stejně tak je nepřesné, pokud vytváříte informační, vzdělávací kampaně, jejichž cílem je nejdříve podávat informace, přičemž samotný prodej může následovat až dlouho poté, co emailovou kampaň zrealizujete.

Odpověď nám dají statistiky.

Je důležité emailové kampaně měřit, vyhodnocovat. Jedině tak se dozvíte, co příjemce vašich emailů zajímá či nezajímá, a co jste udělali špatně.

Tip č. 12

Jsou tři možnosti, jak můžete emailové kampaně měřit.

1. Načítání obrázků v emailu

Princip spočívá v načítání obrázků, které jsou v emailu umístěny. Obrázkem může být např. vaše logo, fotografie či libovolný obrázek. Jakmile uživatel klikne na načtení obrázku, např. Business Booster zaznamená otevření emailu a uloží do statistik. Tato metoda však není 100 % přesná. Poskytne vám však alespoň orientační přehled. Někteří čtenáři si totiž mohou váš email přečíst, ale nekliknou na načtení obrázků, tj. email se ve statistikách nezobrazí jako přečtený, ačkoli si ho přečetli. Statistiku můžete významně zpřesnit sami tím, že do emailu umístíte poutavý obrázek a čtenáře k jeho načtení budete motivovat. Jednou z možností je položit otázku např. „Co si myslíte o ……“ nebo výzvu „Podívejte se prosím na ….. a napište mi svůj názor“.

Je dobré vědět, že někteří lidé mohou mít poštovní program nastavený na automatické načítání obrázků jen od určitých lidí. Budete-li zasílat kvalitní a zajímavé emaily, pak tím zvýšíte pravděpodobnost, že si uživatelé u vaší adresy nastaví automatické načítání obrázků. Výsledek statistik pak budete mít přesnější.

2. Prokliky hypertextových odkazů

Je nejpřesnější způsob měření odezvy kampaně. Z tohoto důvodu umísťujte do emailů hypertextové odkazy, nejlépe na místa na vašich webových stránkách, která mají vztah k obsahu zasílaného emailu. Odkaz můžete rovněž směřovat na váš internetový obchod, na umístění souboru v internetovém úložišti, na zajímavý článek na internetu atd. Podle prokliků poznáte, jaké části vašeho emailu čtenáře nejvíce zajímají.

3. UTM značka

UTM značka vám umožňuje přidat specifickou informaci na konec hypertextových odkazů, které jste publikovali v odesílaných emailech. Následně si v Google analytics zobrazíte, kolik lidí navštívilo na základě emailové kampaně vaše webové stránky.

Všechny tyto statistiky můžete pochopitelně měřit v Business Boosteru.

Informace jsou zaměřeny na živnostníky a podnikatele pracující v oblasti obchodu a služeb.

 

Autor článku: Petr Podlešák

Vaše databáze může být zlatý důl

Tento článek je součástí emailového seriálu zaměřeného na budování a efektivní využívání obchodní databáze a databázového marketingu v podnikání.