Nastavení

Dříve než Business Booster začnete používat, proveďte prosím uživatelská nastavení a nastavení systému.

Nastavení načítání došlých emailů

Nastavení načítání došlých emailů

Business Booster umí automaticky načítat došlé emaily do Business Boosteru. Funkci aktivujete v záložce Můj účet / základní nastavení /...