Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Nastavení načítání došlých emailů

Business Booster umí automaticky načítat došlé emaily do Business Boosteru. Funkci aktivujete v záložce Můj účet / základní nastavení / Automatické stahování došlých emailů, viz obrázek.