Nastavení načítání došlých emailů

Business Booster umí automaticky načítat došlé emaily do Business Boosteru. Funkci aktivujete v záložce Můj účet / základní nastavení / Automatické stahování došlých emailů, viz obrázek.