Databáze kontaktů

Je jádrem celého systému. Můžete evidovat velmi podrobné informace o vašich kontaktech. Kontakty můžete přidávat do libovolných skupin a třídit je podle téměř jakýchkoli kritérií. Systém automaticky u každého kontaktu navrhne oslovení v 5. pádě, a to v návaznosti na pohlaví a podle toho, jestli si s člověkem uloženým v databázi tykáte či vykáte. U lidí, s kterými si vykáte, Booster navrhne oslovení např. „Vážený pane Nováku“, u těch s kterými si tykáte, pak navrhne oslovení např. „Ahoj Pavle“. Systém umí skloňovat cca 2000 křestních jmen, tj, i takové, které nejsou v databázi českých svátků a více než 21.000 českých příjmení. Systém provádí skloňování pouze v české verzi, ve slovenské verzi doplní slovenské tvary pro oslovení. Počet výrazů oslovení v 5. pádu neustále zvyšujeme. Automatické doplňování oslovení oceníte, pokud vytváříte cílené reklamní kampaně. Statisticky je prokázáno, že personifikované kampaně mohou zlepšit výsledek vašich kampaní o desítky procent.

Budování a zpracování vaší obchodní databáze si můžete s Business Boosterem velmi usnadnit.

Můžete fulltextově vkládat poštovní adresy, přičemž systém doplňují chybějící údaje o adrese z internetu. Navíc doplní u kontaktů přesné zeměpisné souřadnice, díky čemuž budete moct vytvářet přesné teritoriální kampaně.

Znáte-li IČ fyzické osoby, můžete načíst další údaje z registru ekonomických subjeků (ARES). Více informací zde>>

Podívejte se na video, jak snadno můžete uložit do systému kontakt.

Filtrování

V Business Boosteru můžete filtrovat

  1. Kontakty
  2. Aktivity

Filtr kontaktů

Filtr kontaktů má implementované 3 druhy filtru

Základní filtr

Je jednoduchý filtr pro vyhledání základních informací v databázi.

Individuální filtr (varianta „Basic“ a vyšší)

Pro zkušené a náročné marketéry je v Boosteru implementován individuální filtr. Díky tomu můžete kontakty do výběru nejen přidávat, ale zároveň z výběru odstraňovat kontakty určitých kritérií.

Filtrovací kritéria si můžete libovolně vytvářet a ukládat pro další použití, jak uznáte za vhodné.

Výčet všech filtrovacích kritérií by byl dlouhý. Rádi bychom zmínili alespoň ty nejčastěji používaná. Je to filtrování podle:

společnosti, pohlaví, vykání versus tykání, věku, národnosti, skupin, štítků, lokality, hodnocení, oboru, podle vytvářených aktiv, data vložení, odběr e-zpravodaje atd.

Velmi užitečnou funkcí je filtrování kontaktů podle Google mapy, viz obrázek níže. Každý kontakt s vyplněnou poštovní adresou nebo alespoň uvedeným městem, získává automaticky zeměpisné souřadnice. Vám pak stačí na mapě vybrat oblast a kontakty, jejichž adresa se nachází v dané oblasti, budou vyfiltrované. Můžete samostatně filtrovat kontakty podle soukromé adresy či adresy podnikání. Umožní vám to vytvářet velmi přesné teritoriální kampaně, což ocení zejména podnikatelé, kteří poskytují služby pouze na omezeném území. Toto filtrování jim totiž šetří peníze při tvorbě kampaní. Nemusí platit za oslovování lidí , u nichž není předpoklad, že využijí jejich služeb z důvodu zeměpisné vzdálenosti.

Filtr Aktivit

Filtr aktivit umožňuje filtrovat aktivity respektive komunikaci, kterou jste s vašimi klienty vedli a reklamní kampaně.

Aktivity můžete filtrovat podle

  • typu, tj. např. dopis odeslaný, email odeslaný, email přijatý atd.
  • termínu realizace. Můžete tak dohledat např. jak jste byli marketingově aktivní např. v 1. čtvrtletí či v určitém měsíci.
  • podle výrazu a klíčových slov. Chcete dohledat některé marketingové aktivity, které jste v minulosti vytvořili a nemůžete si vzpomenout na detaily? Pak vám vyhledávání podle výrazů může pomoci se zorientovat.
  • toho, zda aktivita už proběhla či čeká na zpracování. Aktivita čekající na zpracování je např. emailová kampaň, u které jste nastavili odložené odeslání.

Hromadné úpravy kontaktů

Business Booster obsahuje nástroje pro hromadnou úpravu kontaktů. Následující funkce vám mohou ušetřit mnoho hodin práci při přípravě obchodní databáze a cílených reklamních kampaní.

Identifikace pohlaví

Importovali jste několik tisíc kontaktů z jiné databáze a potřebujete kontakty rozdělit na muže a ženy? Ruční práce je příliš pracná, Booster to udělá za vás. Na liště pro hromadné úpravy stačí kliknout na funkci „identifikovat pohlaví“ a na základě analýzy křestního jména systém během několika sekund doplní pohlaví.

Vytvořit /aktualizovat oslovení

Systém umí automaticky doplnit oslovení u všech vašich kontaktů. U všech kontaktů je na počátku nastaveno „vykání“. Poté, co systém automaticky rozpozná pohlaví, může doplnit výchozí oslovení. U mužů např. „Vážený pane Nováku“ a u žen např. „Vážená paní Novotná“, a nebo v případě tykání např. „Ahoj Pavle“. Tato operace vám opět zabere několik málo sekund, viz následující video.

Národnost

Můžete hromadně doplňovat u kontaktů národnost. Tuto funkci oceníte v případě, že chcete být upozorňováni na jmenné svátky lidí z databáze. Doplníte-li totiž národnost česká, Booster porovná kontakty podle databáze jmenných svátků České republiky, doplníte-li národnost slovenská, porovnává je podle databáze slovenských jmenných svátků.

Další hromadné úpravy

Dále můžete snadno hromadně kontakty přiřazovat do skupin, ke štítkům, k typům a dalším příznakům. Stejně tak je můžete hromadně ze skupin, štítků atd. hromadně odstraňovat.

Kategorie:
Petr Podlešák
Autor:

Petr Podlešák

Další příspěvek

Stačí počítač a připojení k internetu

Předchozí příspěvek

Moduly pro různé způsoby komunikace