Proč bych měl používat Business Booster?

Možná vaše společnost provozuje podobný systém, a proto si říkáte:

„Proč bych měl používat Business Booster, když používám systém naší společnosti?“

Významná výhoda systému Business Booster spočívá v jeho nezávislosti. O svou obchodní databázi a záznam aktivit nepřijdete, i když změníte firmu, pod jejíž hlavičkou pracujete. Do vašeho účtu máte přístup pouze vy a osoby, které autorizujete. Bezpečnost vašich dat je pro nás tou největší prioritou.

Pokud používáte korporátní systém, pak s přechodem ke konkurenci ztratíte do tohoto systému přístup a s ním i přístup k tomu nejcennějšímu, co jako obchodník můžete mít, tj. obchodní databázi. Stejně tak u korporátních systémů, nemáte jistotu, že k vaší databázi nemá přístup někdo jiný. Je totiž celkem běžně, že vedení společností monitoruje aktivity obchodníků, byť např. jen ze statistických důvodů. V případě vašeho odchodu se vámi budována obchodní databáze může stát předmětem sporu či dokonce nátlaku ze strany vedení společnosti.

Nic takového u systému Business Booster nehrozí. Do účtu v Business Boosteru má přístup pouze ten, kdo si ho objedná a zaplatí, nikdo jiný. Uživatel neztrácí přístup ani, když změní společnost. Obchodní databáze se tak nikdy nestane předmětem sporu.

Data uložená na serveru nejsou žádným způsobem monitorována s výjimkou monitoringu týkající se zátěže serverů, a to pouze z důvodu zajištění stability systému.

Pokud si kladete otázku, jestli jsou opravdu data uložená na serveru Business Booster v bezpečí, doporučujeme si přečíst další články na tato témata.