Jaká je bezpečnost dat a systému?

Ochrana dat systému Business Booster

Jsme si vědomi, že informace uložené v systému obsahují pro vás cenné informace. Ochrana ukládaných dat je pro nás věcí nejvyšší priority.

Při vývoji systému jsme stanovili hlavní principy:

Vaše data jsou a budou vždy vašimi daty.
Vaše data jsou na našem serveru v bezpečí.
Vaše data máte přístupná všude tam, kde je internet.

Zabezpečení serveru

Při vývoji systému jsme kladli maximální, dá se říci až paranoidní důraz na bezpečnost dat.

Server, na kterém jsou data uložena, používá technologii zrcadlení RAID, to znamená, že data jsou uchovávána na dvou paralelně běžících discích pro případ, kdyby došlo k poškození jednoho z nich. Navíc jsou data pravidelně 4 x denně zálohována na externí datové úložiště.

Systém je vyvíjen na moderní platformě Java, která je velmi robusní a bezpečná. Z tohoto důvodu jí používají ve svých systémech i banky, které jsou známy svými velmi přísnými požadavky na bezpečnost systémů.

Server, na kterém Business Booster běží je uložen v profesionálním datovém centru, jež je napojeno na páteřní síť internetu. V datovém centru panují přísná bezpečnostní opatření a splňuje normy ISO 9001 a ISO 14001.

Přístup do systému je zabezpečen přes šifrovaný přístupový protokol, který poznáte podle zkratky „https“ při vstupu na stránku https://is.businessbooster-crm.com.

Vyvíjíme rovněž vícevrstvou ochrannou strukturu, která má garantovat, aby se k vašim datům nedostal nikdo nepovolaný. Například to znamená, že administrativní pracovník, který autorizuje váš přístup do systému, může provést pouze vaší autorizaci, k jiné akci nemá oprávnění. Nemá žádný přístup do databází a jakmile vložíte do systému první kontakt, již nemůže váš účet ani smazat.

Veškerá data uložená na serveru a osobní údaje uživatelů jsou považována za důvěrná a garantujeme jejich nedotknutelnost.

Stále vyvíjíme odpovídající zabezpečení k ochraně systému.

K vašim datům uloženým v systému máte přístup pouze vy a lidé, které sami autorizujete, nikdo jiný. O databázi obchodních kontaktů nepřijdete, i když změníte působiště, ztratíte či zničíte počítač.

V současné době může bezpečnost dat ohrozit kromě výbuchu atomové bomby především nedostatečná počítačová gramotnost samotných uživatelů. Přečtete si proto následující doporučení.

Doporučení

Internetové prohlížeče

Používejte nejaktuálnější verze internetových prohlížečů. Starší verze prohlížečů mohou obsahovat bezpečnostní mezery. Kromě toho některé funkce nemusí být ve starších prohlížečích plně funkční.

Přístup z neznámých počítačů

Nepřistupujte do systému z neznámých počítačů. Mohou obsahovat zákeřný software pro sledování vaší činnosti. Stejně tak některé společnosti mají na svých pracovních počítačích nainstalován software, který umí sledovat aktivity zaměstnanců na počítači.

Sdílení přístupových práv

Přístupová hesla nikomu nesdělujte a mějte je uložena na bezpečném místě. Pokud chcete mít sdílený přístup se spolupracovníky, nejdříve si je prověřte.

Kvalita hesla

Volte taková hesla, která nemůže nikdo uhodnout. Nepoužívejte stejná hesla pro přístup do dalších systémů. Může to vést k jejich odhalení.

Kontrolní otázky a odpovědi

V případě, že zapomenete přístupové heslo, budete systémem dotázáni na kontrolní otázku. Volte pouze takové otázky, na které znáte odpověď pouze vy. Vložení kontrolní otázky typu „Kolik je 2+2?“ může být nebezpečné, pokud útočník zároveň zcizil i přístupy do vaší emailové adresy, na které bude zapomenuté heslo zasláno.

Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu či zneužití dat způsobenou nedodržením shora uvedených doporučení.

Z bezpečnostních důvodu nejsme schopni zajistit obnovení dat, pokud dojde vaším zaviněním k jejich smazání.