Oslovení

Oslovení je v kampaních řešeno prostřednictvím zástupných symbolů [oslovení 1] a [oslovení 2]. Zástupný symbol znamená, že do kampaně je automaticky vloženo oslovení, které máte v kontaktní kartě uloženo v poli „oslovení 1“ respektive „oslovení 2“. Výchozím zástupným symbolem, který se zobrazuje při tvorbě kampaně, je vždy „[oslovení 1],“. Tento zástupný symbol však vždy můžete změnit na „[oslovení 2],“ eventuálně ho smazat úplně.

Pozor!
Použijete-li zástupný symbol [oslovení 1], avšak nemáte v kontaktní kartě v poli “oslovení 1” žádný text, v kampaních se automaticky použije výraz “Dobrý den”. 
Použijete-li zástupný symbol [oslovení 2], avšak nemáte v kontaktní kartě v poli “oslovení 2” žádný text, nedoplní se v kampaních nic. Při použití tohoto zástupného symbolu proto doporučujeme zkontrolovat, zda mají všechny vaše kontaktní karty v poli „oslovení 2“ vyplněné oslovení.

“Oslovení 2” vám nabízí další možnosti, jak oslovovat lidi v kampaních, na rozdíl od někdy příliš formálního oslovení např. “Vážený pane Nováku”. Střídání oslovení dává vašim kampaním osobnější ráz a tím zvyšuje jejich úspěšnost. Doporučujeme vám proto oslovení v kampaních střídat.

Příklady oslovení při použití “oslovení 2”. V kontaktní kartě máte v tomto poli výraz např. „pane Nováku“.

Vámi zadaný text Výraz, který se bude zobrazovat v kampani

Dobrý den [oslovení 2],     Dobrý den pane Nováku,
Dobré ráno [oslovení 2],    Dobré ráno pane Nováku,
Dobrý večer [oslovení 2],   Dobrý večer pane Nováku,
Zdravím vás [oslovení 2],   Zdravím vás pane Nováku, 

Jak v systému Business Booster hromadně vygenerovat oslovení si můžete prohlédnout v následujícím videu.

Kategorie:
Petr Podlešák
Autor:

Petr Podlešák

Další příspěvek

Filtrování kontaktů a aktivit

Předchozí příspěvek

Nastavení načítání došlých emailů