Filtrování kontaktů a aktivit

V systému Business Booster máte k dispozici filtr kontaktů a filtr aktivit

Filtrování kontaktů

Je výchozí obrazovkou při spuštění systému.

V tomto filtru se zobrazují tři druhy filtru.

Základní filtr

Je výchozím filtrem pro jednoduché vyhledávání kontaktů v databázi či fulltextově v celém obsahu.

Individuální filtr

Tento filtr je určen pro pokročilou práci s databází. Můžete si nadefinovat výběr kontaktů podle libovolných kritérií včetně kritérií vylučovacích.

Jednotlivé filtry si můžete uložit pro další práci s databází. Již uložené filtry můžete přepsat tak, že je předefinujete a uložíte pod stejným jménem, jako původní filtr.

Fulltextový filtr

Tento filtr je určen pro fulltextové vyhledávání jakékoli položky v celé databázi s výjimkou záznamů v aktivitách.

Filtrování aktivit

Filtr aktivit najdete v záložce „Aktivity“.

V této sekci můžete vyhledávat aktivity, které jste v systému provedli eventuálně vyhledávat přijaté a odeslané emaily, které se do systému načetly z vaší emailové schránky.

Tento filtr slouží pouze k vyhledávání aktivit. Je možné vyhledávat aktivity textů v aktivitách nikoli podle podle jména a příjmení. Chcete-li vyhledávat kontakty podle aktivit, použijte filtr kontaktů.