Nové funkce týkající se GDPR

Spustili jsme novou verzi systému, která splňuje požadavky GDPR. Kromě technických parametrů v jádru systému vám představujeme nové úpravy, na které se nás nejvíce ptáte.

Zaznamenání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Po otevření kontaktní karty se zobrazí nová pole „GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů“, viz červený box v obrázku.

Souhlas poskytnut – V tomto poli můžete zaznamenávat datum a hodinu, kdy vám souhlas se zpracováním osobních údajů byl poskytnut.

Zdroj potvrzení – Můžete evidovat, jakým způsobem jste souhlas získali. Tj. smlouvou, emailovou zprávou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na vašich webových stránkách.

IP adresa – pokud jste kontakt na klienta získali prostřednictvím kontaktního formuláře na vašich webových stránkách, zobrazí se automaticky také IP adresa počítače, ze kterého byl souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut.

Souhlas získaný smlouvou

Pokud získáte souhlas v rámci uzavřené smlouvy, můžete ho také ke kontaktní kartě přiložit. To učiníte v kontaktní kartě v záložce „Soubory“.

Souhlas získaný prostřednictvím kontaktních formulářů na vašich webových stránkách

Abyste mohli načítat údaje z kontaktních formulářů na vašich webových stránkách, a to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů přímo do Business Boosteru, musíte provést propojení. Všichni platící uživatelé získávají v rámci předplatného BB také systém (WordPressový plugin) pro kontaktní formuláře WP Forms v nejvyšší verzi. V tomto systému pro tvorbu kontaktních formulářů si můžete nadefinovat formuláře pro téměř jakékoli použití. O tom, jak nainstalovat kontaktní formuláře na vaše webové stránky a propojit je s Business Boosterem se dočtete zde>>

Souhlas získaný emailem

Máte v zásadě dvě možnosti, jak získat souhlas emailem. 

Můžete požádat klienta, aby vám poslal email, ve kterém vám souhlas poskytne. Komunikace s klientem musí probíhat prostřednictvím zabezpečené komunikace prostřednictvím šifrování SSL nebo TLS.

Druhá jednodušší možnost je požádat klienty k udělení souhlasu hromadně prostřednictvím emailové kampaně v Business Boosteru. V záložce marketing si kliknutím na „Emaily“ viz šipka vytvořte email. Nadefinujte si vlastní text emailu s textem, který nejlépe odpovídá vašemu podnikání a způsobu zpracování osobních dat, která žádáte. Text v obrázku je pouze ilustrační a vysvětluje pouze technickou stránku odesílání emailů, nikoli právní. 

Business Booster používá systém tzv. zástupných symbolů. Zástupný symbol [potvrzovacíOdkazGDPR] je v reálném emailu nahrazen vámi volitelným textem s unikátním hypertextovým prolinkem, který se váže ke každému konkrétnímu kontaktu ve vaší databázi. Definici textu potvrzovacího odkazu, který se bude zobrazovat v emailech si můžete nadefinovat v pokročilém nastavení tj. „Text GDPR odkazu“.

Seznam všech zástupných symbolů najdete v menu „Vložit → Zástupné značky“, viz obrázek níže.

Poté, co příjemce vaší emailové zprávy potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů, zobrazí se u každého kontaktu ve vaší databázi datum a čas, kdy byl souhlas poskytnut.

Kontakty si můžete v databázi filtrovat podle toho, zdali vám souhlas se zpracováním osobních údajů byl poskytnut či nikoli. Viz obrázek níže.

Příklad emailové kampaně s žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů

Předmět emailu: Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážený pane Nováku,

   rád bych vás v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – GDPR požádal o souhlas se zpracováním osobních údajů, které eviduji ve své kontaktní databázi. V současné době eviduji v databázi vaše jméno, příjmení, telefonní kontakt a emailovou adresu …… (poznámka pro uživatele: doplňte, jaké další osobní údaje zpracováváte či chcete zpracovávat).

Vaše osobní údaje budou použity za účelem případného kontaktování v budoucnu, nabídky služeb…..(poznámka pro uživatele: definujte, k jakým účelům budete kontaktní údaje používat a jaké služby budete kontaktům nabízet)

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete poskytnout zde>>

S pozdravem

Jméno a příjmení

Kategorie:
Petr Podlešák
Autor:

Petr Podlešák

Další příspěvek

Jak vyplnit předmět

Předchozí příspěvek

GDPR za dveřmi. Jak se na GDPR připravuje Business Booster?