Nastavení systému

Poté, co dokončíte osobní nastavení, definujte nastavení systému. Provedete ho v záložce „Nastavení“ na hlavním panelu.

Národnosti

V rubrice národnosti definujte národnosti, které budete kontaktům přiřazovat. Vyplnění tohoto pole je důležité, pokud budete vytvářet kampaně s ohledem na příslušnost k národnostním skupinám např. v cizích jazycích, ale také pokud budete chtít, aby vás systém upozorňoval na svátky vašich kontaktů eventuálně rozesílal automatizovaná přání k svátkům. Systém totiž podle zvolené národnosti přiřazuje kontakty k jednotlivým kalendářům svátků. Pokud např. zvolíte u kontaktu národnost česká, systém daný kontakt posuzuje podle databáze českých svátků. Pokud u kontaktu zvolíte národnost slovenská, Booster kontakt posuzuje podle databáze slovenských svátků.

Typy aktivit

Ve výchozím nastavení je evidováno 10 typů aktivit (telefonáty odchozí, příchozí, sms zprávy odeslané, přijaté, emaily odeslané, přijaté, dopisy odeslané, pohlednice odeslané , e-zpravodaje odeslané, emaily přijaté). Tyto výchozí aktivity není možné měnit ani mazat. Připravujeme aplikaci Business Booster pro chytré telefony (Android a Iphone) a bude možné prostřednictvím chytrých telefonů zaznamenávat aktivity realizované prostřednictvím telefonu.

Obory činnosti

Můžete si definovat vlastní obory činnosti a podle toho kontakty filtrovat.

Náboženství

Zatím není možno vyhledávat kontakty podle příslušnosti k náboženským skupinám. Tuto funkcionalitu plánujeme v budoucnu.

Typy kontaktů

Ve výchozím nastavení je přednastaveno 6 typů kontaktů, které však můžete měnit i mazat.

Jsou to typy: kupující klient, prodávající klient, potenciální klient kupující, potenciální klient prodávající, osobní, referenční partner

Skupiny kontaktů

Systém umožňuje vytvářet neomezené množství skupin.

Štítky

Podobnou funkci jako skupiny plní funkce „štítky“. Štítky rozšiřují možnosti systému o další způsoby třídění kontaktů.

Nadstavba pro oborovou specializaci: personalistiku

Pokud jste si předplatili nadstavbu „personalistika“ pro podporu personální práce, můžete nastavit další položky.

Dosažené vzdělání

Můžete si nastavit sledování podle dosažené vzdělání dle vaší volby

Jazykové znalosti

Stejně tak můžete sledovat jazykové znalosti vašich kandidátů a podle tohoto kritéria i filtrovat. Filtrovat můžete nikoli podle znalosti jazyků, ale i kombinace jazyků. Např. filtrovat kontakty, které umí např. nejen anglicky nebo německy, ale zároveň anglicky i německy.

Pracovní pozice

 Můžete si definovat neomezený počet pracovních pozic dle vašich potřeb a podle těchto kritérií i filtrovat.