Firemní systém nebo nezávislá platforma

Tento článek je určen pro manažery franšízových a MLM síti.

V některých případech se setkáváme s názorem, že někteří manažeři a ředitelé MLM a franšízových sítích požadují, aby obchodníci evidovali své kontakty pouze ve firemním systému, a odmítají nezávislé systémy pro správu obchodní databáze a databázový marketing.

Je tato strategie správná nebo nikoli?

Nabízím vám můj pohled. Pohled člověka, který stál na obou stranách barikády. Tedy jak samotného obchodníka (živnostníka) pracujícího pod hlavičkou společnosti, tak i manažera budujícího a řídícího týmy obchodníků (živnostníků).

Pohled manažera

Z pohledu manažera je pochopitelně lepší, aby obchodníci evidovali veškeré své kontakty ve firemním systému. Mnoho těchto systémů je založeno tak, že ke kontaktům obchodníka má přístup i manažer či ředitel sítě. Manažer má tak přehled, o kontaktech svých obchodníků a o jeho aktivitách. Pokud by takový obchodník odešel, zůstává po něm databáze, kterou firma může používat dále. Obchodníci, kteří tímto způsobem vedou svojí obchodní databázi ve firemním systému, jsou s firmou více svázáni (minimálně psychologicky) a manažeři tak mohou cítit větší jistotu, že si obchodníky udrží. Z pohledu manažera je tedy toto řešení ideální. Má to, ale svůj háček.

Pohled obchodníka (živnostníka)

Obchodníci, kteří používají systém pro správu obchodní databáze mateřské společnosti, zpravidla ví, že k jejich kontaktům mají přístup i manažeři a ředitelé společnosti. A v tom je právě ten háček. V takových systémech pak obvykle nemají příliš velkou motivaci evidovat detailní informace o svých obchodních kontaktech. A pokud je tam evidují, zpravidla pouze základní a povrchní informace. Některé systémy jsou dokonce koncipovány tak, že neumožňují export či zálohu kontaktů. Společnosti se tím brání, aby obchodníci nevyužívali kontakty po odchodu ze společnosti. Nicméně stává se přesně pravý opak. Obchodníci pak takové systémy nepoužívají a evidují si kontakty sami.

Pokud firmy nutí obchodníky evidovat obchodní kontakty pouze ve svých firemních systémech, má to za následek, že obchodníci: nepracují s obchodní databází efektivně a nevyužívají její potenciál, čímž realizují méně obchodu. Stává se pak, že mnozí úspěšní obchodníci evidují základní informace ve firemním systému a detailní informace ve svém vlastním systému, do něhož mají přístup pouze sami či pracovníci, které sami autorizují. To jim přidělává práci a v konečném důsledku nemají ani v databázi pořádek.

Ve vyspělých zemích se právě z těchto důvodů mnohem více rozšířily nezávislé platformy pro správu obchodní databáze a mateřské MLM či franšízové firmy spíše doporučují systémy nezávislých poskytovatelů, eventuálně nabízí propojení mezi jednotlivými systémy.

Doba, ve které žijeme je tak dynamická, že pro firemní systémy je de facto nemožné vyvinout komplexní platformy uspokojující požadavky všech. Budoucnost je ve vzájemné propojitelnosti a kompatibilitě jednotlivých systémů. Tento trend přichází i k nám. Firmy, které to pochopili, jsou úspěšnější, protože obchodníci efektivněji pracují s obchodní databází. 

Business Booster používá mnoho obchodníků, kteří jsou členy MLM a franšízových sítí a oceňují právě jeho nezávislost.

Článek připravil: Petr Podlešák