Zpravodaj jako cesta k získání nových zakázek

Jedním z nejdůležitějších úkolů podnikatelů a obchodníků je vrýt lidem do paměti své jméno a předmět činnosti. Pamatujte „Není povinností lidí, aby si vás pamatovali, je vaším životně důležitým úkolem vyvíjet aktivity, kterými docílíte, aby si pamatovali vás a to, co děláte„. Pokud je nebudete dělat, hrozí, že nebudete získávat dostatek zakázek z referencí (tj. doporučení od lidí na další obchodní příležitosti) a výrazně snižujete potenciál jednoho z velmi cenných zdrojů vašich příjmů.

Cest, jak toho docílit je mnoho. Jedna z efektivních a přitom nenáročných a levných cest, jak se klientům připomínat a tím zvýšit potenciál při získávání nových obchodů a referencí je newsletter (e-zpravodaj). Zasílejte ho vašim klientům a lidem, kteří projeví zájem o získávání informací o vašich službách a produktech. Teď vás slyším říkat. E-zpravodaj? To je příliš pracné a drahé. Naopak, je to snadnější a levnější než si myslíte a zabere vám to maximálně hodinu na přípravu každého zpravodaje plus několik hodin do úvodního zaškolení.

Základem je mít distribuční seznam, tj. seznam lidi z vaší obchodní databáze, kteří budou mít zájem, abyste jim váš e-zpravodaj zasílali. Databázi kontaktů je nezbytné budovat, ať chcete zpravodaj rozesílat či nikoli. Je to totiž naprostý základ vašeho podnikání a bez ní nejde pracovat efektivně. Z tohoto důvodu čas vynaložený na přípravu databáze nezapočítávám do zmíněné časové zátěže. Z mé zkušenosti mohou potvrdit, že databázi 1000 kontaktů včetně souhlasu příjemců se zasíláním e-zpravodaje můžete vybudovat volným tempem do 1 roku, spíš však dříve. Následně potřebujete systém pro tvorbu zpravodaje a kvalitní články, které přilákají nové čtenáře, udrží ty stávající a hlavně přimějí lidi, aby vás kontaktovali.

Business Booster umí nejen komplexně spravovat databázi vašich kontaktů, třídit je podle libovolných kritérií, především však umí vytvářet cílené marketingové kampaně. Jedním z komunikačních modulů je i „e-zpravodaj“. Prostřednictvím tohoto systému se klienti mohou sami přihlásit k odběru vašeho e-zpravodaje prostřednictvím formuláře. Stejně, tak se mohou sami odhlásit, žádná zbytečná administrativa navíc.

Zbývá tedy již začít e-zpravodaj plnit zajímavými články z oblasti, ve které působíte. Tohle může být pro řadu obchodníků ten nejtěžší úkol. Ale zase jenom zdánlivě. Je celá řada schopných obchodníků, kteří píší kvalitní články na své informační blogy a disponují tedy množstvím velmi kvalitních článků. A někteří z nich jsou připraveni si články navzájem vyměňovat, někteří vám dají souhlas s jejich otištěním výměnou za zmínku o autorství. Pokud se například spojíte s dalšími obchodníky a domluvíte se, že každý měsíc či dva každý z vás napíšete jeden článek týkající se oblasti, ve které působíte, dáte dohromady e-zpravodaj velmi snadno. Pak již stačí zmáčknout v Business Boosteru tlačítko „rozeslat“ a systém se postará o rozeslání na všechny emailové adresy, které jsou k odběru zpravodaje registrovány. Jednoduché, že? Já tímto způsobem každoročně získávám nové klienty. Náklady? Minimální.

Píšete rádi? Články, které publikujete ve svém e-zpravodaji můžete publikovat i ve svém informačním blogu, následně je propagovat např. na sociálních sítích atd, čímž efekt znásobíte. Ale to už je zase jiná kapitola.

A na závěr pár čísel

Z mých zkušeností mohu říct, že 5 – 10 % příjemců zpravodaje klikne na webové stránky v průběhu následujících 7 dnů. Samozřejmě za předpokladu, že vydáváte kvalitní e-zpravodaj. Budete-li tedy e-zpravodaj rozesílat na 1000 adres, můžete si tím návštěvnost vašich webových stránek o 50 až 100 návštěvníků v nejbližší době. V Business Boosteru máte statistiky, prostřednictvím nichž můžete sledovat, kdo z příjemců si váš e-zpravodaj přečetl, na jaké odkazy klikl a komu nebyl doručen. Zjistíte tak, jaká témata vaše čtenáře zajímají a podle toho můžete tvořit nové zpravodaje. Mnoho příjemců si samozřejmě váš e-zpravodaj nepřečte. Zahlédnou vaše jméno a řeknou si, jednou se na to podívám a už se k tomu nedostanou. Důležité však je, že jste jim stále na očích. Nedovolíte jim na vás zapomenout. A pokud náhodou oni nebo někdo z jejich známých bude poptávat službu, kterou nabízíte, vzpomenou na vás a svým známým vás mohou doporučit. Samozřejmě za předpokladu, že poskytujete kvalitní servis. A o to v referenčním byznysu přece jde, ne? 🙂

Hodně zdaru při vydávání vlastního zpravodaje.

Článek připravil: Petr Podlešák