Nahlásit chybějící údaje u jmen a příjmení

Nevyskloňoval vám Business Booster automaticky oslovení u jména a příjmení (týká se české jazykové mutace)?

Objevili jste chybějící nebo chybný datum svátků u jmen?

Napište nám, kterých jmen a příjmení se nedostatky týkají a my je do Business Boosteru doplníme. Databázi aktualizujeme zpravidla jednou měsíčně.

V databázi Business Boosteru jsou všechna jména z kalendářů jmenných svátků Česka a Slovenska + některé jejich hovorové výrazy (Jan – Honza, Kateřina – Katka, Káťa). Nemusí tam být však všechny. Rádi vám doplníme další.

V databázi je v současnosti evidováno téměř 21000 příjmení a cca 500 tvarů křestních jmen, které Business Booster umí vyskloňovat (platí pouze v české mutaci). Opět vám rádi další doplníme.