Zjistí poštovní adresy klientů

Znáte-li IČ fyzických osob, Booster načte aktuální poštovní adresy z internetu. Díky tomu:

a) odstraníte manuální práci při aktualizaci poštovních adres.
b) při rozesílání dopisů snížíte počet nedoručených zásilek.
c) budete moct vytvářet přesné teritoriální kampaně.