Expertní oblast a její potenciál v růstu příjmů

Článek je určen pro realitní makléře. Je však aplikovatelný i pro další obchodní profese, které se zaměřují na služby pouze v určité zeměpisné oblasti.

Expertní oblast je oblast, ve které realitní makléř aktivně působí. Je to oblast, kterou velmi dobře zná a zpravidla tam i bydlí. Touto znalostí myslím, že makléř zná dobře sociální zázemí (např. školky, školy, zdravotnická zařízení a úřady), další občanskou vybavenost (služby, obchody atd.). Zná rovněž dobře tržní situaci, tj. ví, jaké nemovitosti se zde nabízí a protože zná zdejší poptávku, ví, za jaké ceny se mohou prodat. Makléř je v této oblasti informován o inženýrských sítích a územním plánu. Co je však velmi důležité, že zná v této oblasti hodně lidí.

Má zde např. přátele, rodinu, obchodní partnery, zná místní podnikatele, obecní zastupitele, pracovníky ve službách, ostatní realitní makléře atd. Také však zná mnoho majitelů nemovitostí a to ne je těch, které jsou na prodej či pronájem. Čím více o dané oblasti víte a čím více hodnotných mezilidských vztahů jste vytvořili, tím větším jste expertem a tím častěji se na vás budou obracet potenciální klienti.Proto je důležité, abyste měli kvalitní a početnou databázi lidi, kteří ve vaší expertní oblasti žijí či pracují a hlavně, abyste s nimi aktivně komunikovali. K tomuto účelu vám dobře poslouží Business Boooster. Evidujte proto v Boosteru všechny lidi v dané oblasti, u nichž vidíte obchodní potenciál. Nebudete-li si jisti, jestli nějaký kontakt do databáze zařadit či nikoli, zařaďte ho tam. Lepší více kontaktů než méně. Vymazat nekvalitní kontakty můžete kdykoli. Stejně tak je důležité, abyste se zúčastňovali místních akcí, eventuálně participovali na jejich organizaci, např. formou sponzoringu. Nezapomínejte na to se v expertní oblasti prezentovat. K tomu vám dobře poslouží např. plachty na nemovitostech, které prodáváte, plachty propagující vaše služby atp. Pokud ve vaší expertní oblasti budete aktivní, může vám přinést velmi zajímavé obchodní příležitosti. Zaměřovat se na expertní oblast znamená pracovat efektivně, protože neztrácíte tolik času cestováním po různých částech regionu.

Článek připravil: Petr Podlešák