Základy budování obchodní databáze

Jak začít budovat kvalitní obchodní databázi?

Kvalitní sběr dat, nezbytná podmínka úspěšného databázového marketingu.

V minulém článku jsme si řekli, že pro úspěch databázového marketingu je nezbytné začít systematicky sbírat kontakty. Nyní si řekneme, jaké údaje je důležité sledovat, pokud chcete, aby se databáze v budoucnu stala hodnotným zdrojem vašich příjmů. Obecně platí, že čím více informací o lidech víte, tím snáze můžete nalézt a uspokojit jejich potřeby. Stejně tak můžete snadněji vytvářet a přesněji cílit vaše kampaně.

 

Pozor! Při sběru a práci s informacemi je nezbytné se seznámit a respektovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při zpracování některých údajů o fyzických a právnických osobách vám vzniká povinnost mít jejich souhlas. V následujících částech tohoto seriálu proto předpokládáme, že se ustanoveními tohoto zákona řídíte a souhlas se zpracováním osobních údajů jste získali.

Tip č. 2.

Vytvářejte databázi, ve které budete sledovat minimálně tyto údaje:

 • Jméno a příjmení, eventuálně dosažené akademické tituly
 • Kontaktní údaje. Nespoléhejte se pouze na telefonní čísla a emaily. Sbírejte i poštovní adresy. V databázovém marketingu hraje význam rozmanitost ve způsobech komunikace (o tom si řekneme později). Mezi kontaktní údaje patří i informace o webových stránkách či profilech na sociálních sítích.
 • IČ fyzické nebo právnické osoby. Podle IČ můžete snadno zjistit poštovní adresu a aktualizovat jí, pokud dojde k její změně. Systém Business Booster např. umí podle IČ fyzické osoby hromadně načítat adresu podnikání a bydliště, datum narození a předmět podnikání. Ukládání IČ vám tedy může ušetřit čas a rovněž snížit počet nedoručených poštovních zásilek z důvodu změny adresy vašich kontaktů.
 • Pohlaví a informace o tom, zdali si s lidmi vykáte či tykáte. Ačkoli jsou tyto informace zřejmé, naučte se je do databáze vkládat tak, abyste podle nich mohli údaje snadno třídit.
 • Oslovení. U každého kontaktu mějte kolonku pro oslovení. Zjednoduší to přípravu reklamních kampaní.
 • Společnost, ve které člověk pracuje a jeho funkce.
 • Hodnocení kontaktu. Vstupujete-li či chystáte se vstoupit do obchodního vztahu, vytvářejte hodnocení obchodního potenciálu každého kontaktu a podle tohoto potenciálu kontakty i třiďte. Bude se vám to při přípravě kampaní hodit.
 • Typy kontaktů. Sledujte, zdali se jedná o klienty, osobní kontakty, referenční partnery, potenciální klienty atd.
 • Národnost. Podle tohoto údaje můžete vytvářet kampaně dle příslušnosti k národnostním skupinám. Sledování tohoto údaje má však opodstatnění, pokud se chcete lidem připomenout např. jen přáním k svátku a nevíte, zdali jim popřát podle českého či např. slovenského kalendáře jmenných svátků.
 • Skupiny. Je velmi užitečné se naučit kontakty třídit do skupin, které umožňují jejich další libovolné třídění. Třídit kontakty můžete např. podle příslušnosti k určité sociální skupině, oborového zaměření atd. Např. skupina „právníci“, „ženy na mateřské“ a „skupina „spolužáci“, „přátelé“ a podobně. Pozor však, abyste množství skupin nepřekombinovali a znepřehlednili. Začněte spíše s menším počtem skupin, rozšiřovat je můžete kdykoli.
 • Zdroj kontaktu. Naučte se sledovat zdroje, ze kterých jste kontakty získali. V budoucnu tak získáte cenné statistiky a můžete se více zaměřovat právě na ty zdroje, které vám generují nejhodnotnější kontakty.

Toto je výčet nejzákladnějších údajů, které byste měli sledovat. Můžete pochopitelně sledovat další údaje, které jsou specifické vzhledem k vašim obchodním a podnikatelským aktivitám. K tomu, abyste mohli vytvářet hodnotnou databázi, je třeba mít kvalitní systém pro správu obchodní databáze. O těchto systémech si řekneme příště.

Informace jsou zaměřeny na živnostníky a podnikatele pracující v oblasti obchodu a služeb.

 

Autor textu: Petr Podlešák

Vaše databáze může být zlatý důl

Tento článek je součástí emailového seriálu zaměřeného na budování a efektivní využívání obchodní databáze a databázového marketingu v podnikání.