Výběr systému pro správu obchodních kontaktů

Kritéria výběru systému pro správu obchodní databáze

Pro úspěch databázového marketingu nebo chcete-li přímého marketingu je nezbytné mít kvalitně zpracovaná data o lidech. K tomu potřebujete mít systém pro správu obchodních kontaktů. Výběr správného systému je důležitý, protože vám dá přehled o vašich obchodních kontaktech a vzájemné komunikaci a usnadní vám nebo naopak zkomplikuje přípravu reklamních kampaní.  Jeho výběru proto věnujte náležitou péči.

Obchodní databáze patří k tomu nejcennějšímu, co lidé pracující v obchodní branži mohou mít. Přitom stále mnoho obchodníků a živnostníků v České a Slovenské republice ke své škodě považuje za vrchol databázových systémů Outlook, Gmail, Excel atd. Systémy jako např. Outlook a Gmail jsou perfektními systémy pro jednoduchou správu kontaktů, odesílání a příjem emailů. Můžete je dokonce používat pro jednoduché, nenáročné emailové kampaně, ale s rostoucím počtem kontaktů se příprava kampaní stává příliš náročná a tedy drahá. Profesionální cílené kampaně s nimi pak připravit není možné.

Tip č. 3

Čím přesnější je zacílení vašich kampaní na cílovou skupinu, tím většího úspěchu můžete dosáhnout. Zvolte proto takový systém, který umožňuje podrobné třídění respektive filtraci kontaktů podle požadovaných výběrových kritérií.

Příklad cílování kampaně.

Rozhodnete se oslovit cílovou skupinu např.: muži, s kterými si vykáte, věk: 30 – 50 let, vysokoškolské vzdělání, bydliště Praha a okruh do 30 km od centra města. Toto je velmi jednoduchý příklad výběru cílové skupiny. Měl by to umět každý systém. Pokud takové základní třídění neumí, doporučuji takový systém nekupovat. Velkou úsporou času pro vás rovněž bude volba systému, z kterého budete moct přímo vytvářet cílené reklamní kampaně.

Při výběru vhodného systému se budete setkávat s následujícími pojmy. Je proto dobré se v nich orientovat.

Databázový systém – je systém pro správu databází, v našem případě obchodní databáze. Kvalitní databázový systém by měl kromě podrobné evidence kontaktů umožňovat jejich libovolné třídění a filtraci. Vhodným řešením mohou být systémy, které umí rovněž vytvářet cílené reklamní kampaně (databázový marketing).

CRM systém – (z angličtiny „customer relationship management“ znamená v češtině „řízení vztahu se zákazníky“) jádrem je databázový systém pro záznam obchodních kontaktů. Systém by dále měl umět vytvářet kampaně, dokonce i automatizovaně. Dále se v něm sledují vzájemné vztahy, obchodní komunikace, analýzy, někdy je propojen s jinými systémy (např. s účetními či ERP systémy či systémy pro Business intelligence).

Cloud – Cloudová řešení hýbou světem, je to trend budoucnosti a tak se s tímto pojmem budete stále častěji setkávat. Mnoho poskytovatelů shora uvedených systémů nabízí cloudová řešení, protože mají větší potenciál než klasické desktopové aplikace. Nemusí se instalovat, jsou jednodušší na správu, upgrade, je možné k nim přistupovat odkudkoli atd. Z těchto důvodů vám proto doporučuji volit systém založený na cloudovém konceptu.

Nemáte ještě systém? Vyzkoušejte si Business Booster. K jeho bezplatnému vyzkoušení na 30 dní se můžete zaregistrovat na stránkách vpravo nahoře.

Hodně zdaru při výběru systému 🙂

Informace jsou zaměřeny na živnostníky a podnikatele pracující v oblasti obchodu a služeb.

 

Autor textu: Petr Podlešák

Vaše databáze může být zlatý důl

Tento článek je součástí emailového seriálu zaměřeného na budování a efektivní využívání obchodní databáze a databázového marketingu v podnikání.