Libuše Vebrová

Ráda bych tímto poděkovala za vytvoření marketingového nástroje  Business Booster, který jsem již použila ve své praxi. Díky tomuto programu jsem mohla oslovit své klienty a získala jsem tak nové zakázky. Pro názornost uvádím jeden případ klienta, který po obdržení mého oslovovacího dopisu, projevil zájem využít mých služeb při prodeji své nemovitosti.