Máte v databázovém marketingu dlouhodobovou strategii?

Zamysleli jste se nad tím, čeho byste chtěli v databázovém marketingu dosáhnout v horizontu jednoho, dvou či pěti let? Bohužel stále většina podnikatelů a obchodníků se na databázový marketing dívá pouze z krátkodobé perspektivy. Udělají občas nahodile nějakou kampaň, ale nemají žádný jasný, dlouhodobý plán, strategii ani systém. Je sice pravdou, že v databázovém marketingu můžete dosahovat uspokojivých výsledků i při nahodilých kampaních, ale výrazně lepších výsledků budete dosahovat, pokud se budete inspirovat dnešním tipem.

Tip č. 7

Stanovte si cíl, jakého chcete dosáhnout nejen v krátkodobém horizontu, tj. 1 rok, ale i v horizontu střednědobém, tj. jednoho až pěti let. Na základě tohoto cíle vytvořte strategii a plán, jak jej dosáhnout. Co tím myslím? Cílem je to, čeho chcete dosáhnout. Může to být např. dosažení obratu, získání nových klientů, podíl na trhu atd. Cíl by měl být jasně stanovený a měřitelný. Například: V příštím roce dosáhnu výnos 5 mil. korun.

Strategie by měla definovat, jak cíle dosáhnout. Určuje, jakým směrem se budete ubírat, jaké nástroje k tomu budete využívat a jaké aktivity provádět. Příklad může být ve stručnosti následující „K dosažení cíle budu do svého podnikání implementovat databázový marketing, inzerci na internetu, telemarketing a tištěnou inzerci“ Při tvorbě strategie si stanovte, co budete lidem sdělovat. V oblasti databázového marketingu můžete lidem poskytovat například pro ně hodnotné informace z oblasti vašeho podnikání. Můžete jim nabízet věrností, akční, slevové či klubové programy, kterém vám pomohou získávat jejich loajalitu. Můžete své klienty motivovat k doporučování dalších klientů, zvát je na vámi pořádané akce nejrůznějšího charakteru a tak dále. Možností máte nepřeberně..

Plán detailně popisuje jednotlivé kroky vámi vytvořené marketingové strategie, a to včetně časového harmonogramu. Říká, v jakých časových intervalech budete vytvářet jednotlivé dílčí kampaně a co v nich budete sdělovat. Ideální je jednotlivé kampaně naplánovat na celý rok s denní přesností. Pokud však nejste ochotni kampaně plánovat s takovouto přesností, alespoň je naplánujte po jednotlivých měsících. Například v lednu, rozešlu dopisní kampaň na adresu jednoho tisíce lidí z mé databáze a pozvu je na promo akci, kterou organizuji. V únoru budu telefonicky kontaktovat 100 lidí a požádám je o doporučení nových klientů. A tak mohu stanovit kampaně na celý rok. Vytvořený plán je jako kormidlo, které vás drží, abyste neodbočili z kurzu, což se často obchodníkům, kteří neplánují stává. Marketingový plán průběžně vyhodnocujte. A pokud se ukáže, že některé dílčí kampaně nejsou účinné, pak ho samozřejmě upravte.

Říkáte, že stanovování cílů a vytváření strategií a marketingových plánů je příliš pracné? A že vám to nestojí za to? Že vám stačí občas udělat jen nějakou nárazovou kampaň? Pak věřte, že rozdíl mezi nahodilými kampaněmi a systematickým databázovým marketingem na základě plánu je na straně příjmů propastný. Tak překonejte nechuť a hurá, do tvorby strategií a plánování. Nárůst příjmů vám nechuť do plánování bohatě vynahradí 🙂

Informace jsou zaměřeny na živnostníky a podnikatele pracující v oblasti obchodu a služeb.

 

Autor článku: Petr Podlešák 

Vaše databáze může být zlatý důl

Tento článek je součástí emailového seriálu zaměřeného na budování a efektivní využívání obchodní databáze a databázového marketingu v podnikání.