Statistiky

V systému jsou implementovány statistiky emailových kampaní. Statistiky najdete v záložce „Marketing – aktivity“.

Díky statistikám se dozvíte kolik lidí si váš email otevřelo, kolik nikoli a na jaké emailové adresy nebyl doručen. Dozvíte se také jak často se k vašim emailům příjemci vraceli a na jaké odkazy klikali. A nejen souhrnně, ale i podrobně podle jednotlivých příjemců. Poskytne vám to cenné údaje o tom, co lidi zajímá a co nikoli. Emailové kampaně je možné rovněž propojit s s Google analytics a jejich prostřednictvím sledovat, jaký vliv měla kampaň na návštěvnost vašich webových stránek.

Statistika podle otevřených emailů

statistiky otevřených emailů

 

Statistika podle otevřených emailů je založena na načítání obrázků, které jsou v emailu umístěny. Obrázkem může být např. vaše logo, fotografie či libovolný obrázek. Jakmile uživatel klikne na načtení obrázku, Business Booster toto zaznamená jako otevření emailu a uloží do statistik. Tato metoda však není 100 % přesná. Poskytne vám však alespoň orientační přehled. Někteří příjemci si totiž mohou váš email přečíst, ale nekliknou na načtení obrázků, tj. email se ve statistikách zobrazí jako nepřečtený, ačkoli si ho přečetli. Statistiku můžete významně zpřesnit sami tím, že do emailu umístíte poutavý obrázek a čtenáře k jeho načtení budete motivovat. Jednou z možností je položit otázku např. „Co si myslíte o ……“ nebo výzvu „Podívejte se prosím na ….. a napište mi svůj názor“.

Je dobré vědět, že někteří lidé mohou mít poštovní program nastavený na automatické načítání obrázků jen od určitých lidí. Budete-li zasílat kvalitní a zajímavé emaily, pak tím zvýšíte pravděpodobnost, že si uživatelé u vaší adresy nastaví automatické načítání obrázků. Výsledek statistik pak budete mít přesnější.

Unikátně otevřeno

Tento údaj znamená, kolik unikátních příjemců váš email otevřelo (tzn. kolik z nich načetlo v emailu obrázky, ať už automaticky či manuálně).

Celkem otevřeno

Tento údaj znamená, kolik příjemců váš email otevřelo, a to včetně vícenásobných otevření.

Příklad: Pokud si příjemce otevře váš email 2x, například v mobilním telefonu a pak ho znova otevře na počítači, bude ve statistikách následující záznam. Unikátně otevřeno 1x, celkem otevřeno 2x.

Vráceno

Tento údaj říká, kolik emailů nebylo doručeno z důvodu neexistující emailové adresy. Mohou zde být zaznamenány i emailové adresy, které jsou krátkodobě nefunkční, respektive adresy, jejichž emailová schránka je plná. Jste-li přesvědčeni, že konkrétní emailová schránka existuje, doporučujeme vám provést znovu odeslání emailů na tyto adresy později. Pokud odesíláte e-zpravodaje a Booster zjistí neexistující emailovou adresu, provede automatické odhlášení dané adresy z odběru. Mít kvalitní emailový seznam očištěný od neexistujících emailových adres, zvyšuje kredibilitu vaší emailové adresy a tím i doručitelnost vašich emailů v budoucnu.

Statistika podle prokliků na hypertextové odkazy

Je nejpřesnější způsob měření odezvy kampaně. Z tohoto důvodu umísťujte do emailů hypertextové odkazy, nejlépe na místa na vašich webových stránkách, která mají vztah k obsahu zasílaného emailu. Odkaz můžete rovněž směřovat na váš internetový obchod, na umístění souboru v internetovém úložišti, na zajímavý článek na internetu atd. Podle prokliků rovněž poznáte, jaká část vašeho emailu čtenáře nejvíce zaujala.