Kampaně

Prostřednictvím modulu „Kampaně“ můžete vaším klientům a registrovaným odběratelům posílat informace, k jejichž odběru se zaregistrovali.

Nejdříve definujte názvy e-zpravodajů:

Definice e-zpravodajů

E-zpravodaj určuje jeho charakter. Je to název tematického zaměření, okruhu, nikoli název jednotlivých vydání. Pojmenování e-zpravodajů má význam, pokud registrovaným odběratelům chcete posílat e-zpravodaje na různá témata. Představte si, že budete chtít posílat e-zpravodaje, které se dají rozdělit například na následující tematické okruhy:

  1. Novinky (např. informace o nových produktech)
  2. Tipy a rady (např. tipy na používání určitého produktu)
  3. Pozvánky na akce

Definice e-zpravodaje vám umožňuje, abyste odběratelům posílali informace na témata, o jejichž odběr mají zájem a nezatěžovali je informacemi na témata, která je nezajímají. Pomůže vám to snižovat míru odhlašování z odběru.

Nyní to vysvětlím podrobněji na příkladu. Předpokládejme, že pan Novák se zaregistroval k odběru e-zpravodajů na všechny tři shora uvedené tematické okruhy. Po nějaké době dospěl k názoru, že ho nezajímají ani novinky ani pozvánky na akce, ale pouze tipy a rady. Rozhodl se proto, že se z odběru těchto e-zpravodajů odhlásí a nadále bude odebírat pouze e-zpravodaje na téma tipy a rady. Díky tomu můžete s panem Novákem stále prostřednictvím e-zpravodaje udržovat spojení.

Pokud byste však e-zpravodaje tematicky nerozdělili, může se stát, že se pan Novák z odběru e-zpravodaje odhlásí ve chvíli, kdy vydání jednotlivého e-zpravodaje obsahuje informace, které jsou na jiná témata, než ho zajímají. Odhlášením z odběru tak ztrácíte příležitost s panem Novákem udržovat prostřednictvím e-zpravodaje spojení.

Název e-zpravodaje se zobrazuje zájemcům o jeho odběr na registrační stránce k odběru a zároveň i při odhlášení z odběru. Usilujte proto, o co nejpřesnější definice tematických zaměření respektive názvů vašich e-zpravodajů.

Statusy odběru a jejich nastavení

V systému je možné evidovat 4 statusy odběru jednotlivých e-zpravodajů:

  1. Neaktivní (výchozí status u všech emailových adres)
  2. Aktivní (emailová adresa přihlášena k odběru konkrétního e-zpravodaje)
  3. Odhlášen (emailová adresa je odhlášena z odběru konkrétního e-zpravodaje odběratelem)
  4. Automaticky odhlášen (emailová adresa je odhlášena z odběru všech zpravodajů systémem z důvodu neexistující emailové adresy nebo plné poštovní schránky)

Pozor! K automatickému odhlášení odběru může dojít i v případech, kdy se vaše emailová adresa, doména či IP, ze které se emaily odesílají, dostane na blacklist. V takovém případě totiž mail servery začnou vaše emailové zprávy odmítat, respektive vracet zpět do Business Boosteru s oznámením, že příjemce neexistuje, a to i přesto, že email příjemce je funkční. Business Boosteru pochopitelně „neexistující email“ automaticky odhlásí z odběru. Tímto způsobem se mail servery chrání proti spamování. Pokud tedy v určitém časovém úseku extrémně vzroste automatické odhlašování z odběru vašich zpravodajů (dozvíte se ze statistik, viz levé menu), tak je to z těchto příčin. Usilujte, aby vaše emailová adresa či doména byla z blacklistu odstraněna. Čas od času se dostane na blacklist i některá z IP adres velkokapacitních mail serverů Spark Post, jež používáme k odesílání. A to i přesto, že jejich mail servery patří k nejspolehlivějším na světě. Běžně totiž velkokapacitní mail servery používají stovky až tisíce IP adres, které slouží mnoha uživatelům. Možností je samozřejmě objednat IP adresu, která bude vyhrazena pouze pro vaše použití, ale tuto službu mail servery nabízí za příplatek. Pokud ale nerozesíláte desítky tisíc emailů měsíčně, tak se moc nevyplatí. Jakmile odstraníte problémy s automatickým odhlašováním, následně změňte příznak automatického odhlášení na aktivní.

1. Ruční změna statusu odběru emailové adresy uživatelem systému

1 a) Individuální změna statusu odběru (tj. pro každý kontakt samostatně)

Pokud vám zájemce o odběr e-zpravodaje sdělil např. telefonicky, že si přeje odebírat některý z vašich e-zpravodajů či chce odběru zrušit, můžete změnit status sami přímo v kontaktní kartě v záložce kontaktní údaje, e-zpravodaj. Klikněte na „odběru e-zpravodajů, viz šipka v obrázku níže:

Otevře se vám okno „status odběru“ ve kterém můžete libovolně ručně přihlašovat či odhlašovat vybrané emailové adresy k odběru e-zpravodajů, které od vás zájemci chtějí odebírat.

1 b) Hromadná změna statusu odběru

Pokud chcete ručně zaregistrovat více emailových adres, klikněte v horním menu na záložku databáze, kontakty. Vpravo nad seznamem kontaktů klikněte na „výchozí zobrazení“ kontaktů viz šipka v obrázku níže.

Po rozkliknutí se vám zobrazí menu. Z menu vyberte „podle statusu odběru e-zpravodaje“. Vyberte požadovaný e-zpravodaj a ve statusu odběru u jednotlivých kontaktů změňte status odběru. Odběr můžete změnit jednotlivě pro každý kontakt nebo hromadně pro všechny zobrazené kontakty na stránce, viz šipka vpravo v obrázku níže.

2. Zájemci se mohou sami přihlásit a odhlásit z odběru

Pokud si přejete, aby se zájemci sami mohli registrovat k odběru e-zpravodajů, nejdříve:

2 a) Definujte možnosti registrace k odběru jednotlivých e-zpravodajů

U každého e-zpravodaje můžete nastavit, jak se zájemci o odběr mohou sami zaregistrovat k jeho odběru. Nastavení můžete provést v modulu E-zpravodaje.

Po kliknutí vyberte typ registrace.

Máte na výběr tyto možnosti:

Jednoduchá registrace (nedoporučujeme pro odběr newsletterů, není v souladu s GDPR)

Tato varianta spočívá v tom, že zájemce o odběr vašeho e-zpravodaje se jednoduše zaregistruje v registračním formuláři a ihned se stává odběratelem zpravodaje. U této varianty je větší riziko zneužívání. Kdokoli může registrovat k odběru vašeho e-zpravodaje i cizí emailové adresy, čímž vás může poškodit. Tato varianta může vést k méně kvalitnímu seznamu příjemců než registrace s potvrzením.

Registrace s potvrzením (doporučujeme)

Zájemce o odběr e-zpravodaje obdrží po provedení registrace email s žádostí o potvrzení registrace. Poté, co potvrdí hypertextový odkaz uvedený v tomto emailu, stává se registrovaným odběratelem. Tento způsob registrace je v současné době standardem. Získáte tak velmi kvalitní distribuční seznam lidí, kteří o odběr e-zpravodaje mají skutečně zájem. Touto variantou zamezíte, aby váš registrační formulář k odběru e-zpravodaje byl zneužíván k registrování cizích emailových adres s cílem vás poškodit. Často se také můžete setkat s anglickým výrazem „double opt-out“

Nenabízet možnost registrace

Tuto variantu použijte v případě, že zpravodaj distribuujete uzavřené skupině příjemců a nechcete umožnit online registraci.

Možnost registrace k odběru provedená uživatelem systému

2 b) Definujte způsoby registrace

Prostřednictvím webového formuláře

Prostřednictvím této funkce můžete vytvořit registrační formuláře a umístit je na vámi zvolené webové stránky. Jak vytvořit registrační formulář k odběru se dozvíte v následujícím videu.

2 c) Možnost odhlášení odběratelem

Odběratelé se mohou sami odhlásit z odběru, tak že kliknout na odkaz „odhlásit z odběru“. Věta s tímto odkazem je umístěna v zápatí každého odeslaného e-zpravodaje a není možné jí odstranit. Můžete si však libovolně upravit v nastavení e-zpravodaje.

Způsoby odesílání jednotlivých vydání e-zpravodaje

Zpravodaje je možné odesílat v několika režimech.

1. Ihned

E-zpravodaj bude odeslán ihned po jeho vytvoření

2. Odložená odesílání e-zpravodaje

Vydání e-zpravodaje bude odesláno v termínu, který si stanovíte. Stačí vybrat datum a přesný čas.

3. Podmíněná odesílání

Podmíněná odesílání umožňují odesílat emaily v den jmenného svátku a den narození. Booster data svátků a výročí narození vašich kontaktů sleduje a v tyto dny automaticky rozesílá emaily, které si s předstihem nastavíte.

Den jmenného svátku

Email bude odeslán v den jmenného svátku vašeho kontaktu. Proto, aby byly emaily odeslány je třeba nastavit u kontaktů národnost. Podle národnosti se kontakt přiřadí k databázi svátků České nebo Slovenské republiky. Národnost můžete ke kontaktům přiřadit individuálně či hromadně pro celou databázi, viz kapitola „hromadná úprava kontaktů“. Bez přiřazení národnosti systém není schopen identifikovat k jakému kalendáři si přejete kontakt přiřadit a emaily se neodešlou.

Den narození

E-zpravodaj bude odeslán v den narození kontaktů. Podmínkou pro toto odesílání je evidovat u kontaktů přesné datum narození. Business Booster umí data narození vašich kontaktů stahovat i z živnostenského registru, pokud znáte IČ fyzické osoby (funkce je dostupná pouze v ČR).

Plně automatizovaná přání k svátků či narozeninám ocení např. obchodníci, kteří chtějí svým klientům nabídnou např. slevy, bonusy a poukazy k svátku či narozeninám.

Podmíněná odesílání se odesílají vždy pouze v průběhu kalendářního roku. Proto je vždy nezbytné minimálně jednou ročně tuto kampaň nastavit.

Automatizované intervalové (periodické) odesílání

Kromě výše uvedeného běžného odesílání můžete nastavit i automatizované intervalové (periodické) odesílání. Toto nastavení je vhodné pro tzn. seriálové e-zpravodaje, tj. zpravodaje, které jsou odesílány automatizovaně v přednastavených intervalech na pokračování.

Pokud chcete nastavit automatizované intervalové odesílání, prosím zvolte tuto možnost při zakládání nového e-zpravodaje. Po jejím nastavení již nebude možné hodnotu změnit. Viz obrázek níže:

Následně zvolte požadovanou periodu odesílání, viz obrázek:

Periody odesílání seriálových emailů

Týdně – můžete nastavit odesílání seriálových emailů v libovolný den nebo dny v týdnu.
Liché týdny – můžete nastavit odesílání seriálových emailů v libovolný den nebo dny v lichém týdnu.
Sudé týdny – můžete nastavit odesílání seriálových emailů v libovolný den nebo dny v sudém týdnu.
Měsíčně – můžete nastavit odesílání seriálových emailů ve vybraných termínech v průběhu měsíce
Ročně – můžete nastavit odesílání seriálových emailů ve vybraných termínech v průběhu roku
Individuálně – můžete nastavit odesílání seriálových emailů individuálně podle vašich potřeb. První email bude odeslat v přednastavený den a čas po aktivaci kampaně. Další emaily budou odeslány ve stanovený počet dnů ode dne odeslání posledního emailu.

Pokud nastavíte periodu odesílání emailů na „individuální“, můžete definovat čas a odstupy odesílání jednotlivých emailů. Nastavení odeslání můžete nastavit buď v detailu každého emailu nebo v seznamu všech intervalových emailů, viz následující obrázek.

Příklady

Nastavíte-li odeslání 1. emailu na  0 dnů od aktivace, email se odešle do 15 minut.
Nastavíte-li odeslání 1. emailu na 1 den od aktivace, email se odešle následující den.

Fixní data – je vhodné, pokud chcete odesílat seriálové emaily v přesně definovaných časech.

Automatické intervalové emaily se začnou odesílat všem kontaktům, kteří jsou registrováni k odběru, a to automaticky ve chvíli, kdy každou jednotlivou emailovou zprávu (newsletter) aktivujete. Pokud emailová zpráva není aktivována k odeslání, neodešle se. Můžete tak mít vedle aktivovaných zpráv i rozpracované „neaktivní“ zprávy.

V žádném případě neměňte pořadí odesílání automatických intervalových emailů ve chvíli, kdy odesílání aktivujete. Stalo by se totiž, že by příjemci některé zprávy obdrželi vícekrát a některé žádné. Business Booster si totiž pamatuje pouze pořadové čísla odeslání, nikoli jejich obsah.