Kontaktní formuláře pro WordPress

Máte webové stránky postavené na redakčním systému Wordress? Nyní si můžete v administraci vašich webových stránek postavených na WordPressu vytvořit vlastní kontaktní formuláře od WP Forms a ty pak propojit se systémem Business Booster. Návštěvníci, kteří vyplní takový kontaktní formulář na vašich webových stránkách se pak mohou:

a) automaticky zaznamenat do vaší obchodní databáze v Business Boosteru
b) zaregistrovat k odběru vámi zvolené newsletteru, který jste si v Business Boosteru vytvořili.

Všichni platící uživatelé systému Business Booster od nás dostávají formuláře WP Forms v nejvyšší verzi, a to v ceně předplatného Business Booster. Uživatelé BB používající Free variantu mohou používat bezplatnou variantu WP Forms Lite.

Vy sami si můžete definovat, jestli vámi vytvořený kontaktní formulář bude sloužit pouze k zaznamenávání kontaktů do vaší obchodní databáze nebo poslouží jako registrační formulář k odběru newsletterů. Můžete si vytvořit neomezené množství formulářů a umístit je na své webové stránky. Ve formuláři si můžete rovněž definovat zdroj získání kontaktu a získané kontakty z vybraných kontaktních formulářů přiřazovat do předefinovaných skupin pro další zpracování atd.  

Pokud se orientujete v administraci WordPressu, můžete si formuláře vytvořit sami podle svých představ. Pokud problematice nerozumíte, doporučujeme vám obrátit se na webmastera vašich webových stránek.

Příklady kontaktních formulářů

1. jednoduché kontaktní formuláře

Můžete si jednoduše sestavit jakékoli formuláře pro jakékoli použití budete chtít.

2. Pokročilé kontaktní formuláře s kondicionální logikou

Můžete si postavit na míru jakýkoli formulář budete chtít včetně kondicionální logiky. Tzn., že podle toho, co návštěvníci vašich webových stránek vkládají do jednotlivých polí formuláře, se zobrazují další pole formulářů.  

Formulář s kondicionální logikou najdete na www.businessbooster.cz/kontakt

Kromě kondicionální logiky formuláře podporují další funkce. Mají velké možnosti notifikací, zaznamenávají IP adresu odesílatele a jeho geografickou adresu, jsou plně responzivní a mají spoustu možností použití, např. i pro průzkumy, dotazníky spokojenosti atd. Formuláře splňují požadavky GDPR.

Detailní informace o kontatních formulářích WP forms najdete na stránkách https://wpforms.com

Jak si nainstalovat Kontaktní formuláře na vaše webové stránky

1. V administraci WordPressu si nejdříve nainstalujte plugin WP Forms. Používáte-li Free verzi systému Business Booster, můžete si stáhnout WP Forms lite z depozitáře pluginů Wordress.org na https://wordpress.org/plugins/wpforms-lite. Jste-li platícím uživatelem systému Business Booster, můžete si stáhnout WP Forms v nejvyšší verzi přímo v Business Boosteru v záložce Nastavení → Kontaktní formuláře. V nastavení v obrázku níže (bod 1) nejdříve vložte doménu vašich webových stránek, na které formuláře budete používat (bod 2) a po uložení se vám zobrazí licenční číslo k formulářům WP Forms a možnost stažení pluginu WP Forms a propojovacího pluginu WP Forms s Business Boosterem (bod 3). Napište všechny domény, na kterých chcete WP Forms používat. Používání pluginu na neregistrovaných doménách je blokováno. Ve vaší WordPressové administraci si nejdříve nainstalujte plugin WP Forms a následně propojovací plugin. Nápovědu, jak instalovat pluginy v systému WordPress najdete v nápovědě pro WordPress.

2. Chcete-li odesílat notifikační / potvrzovací emaily přímo z wordpressové administrace (např. potvrzovací email klientovi, že jste přijali vyplněný formulář nebo upozornění vám, že klient vyplnil formulář) a nechcete k tomu využívat pokročilé, automatizované emaily v Business Boosteru, pak můžete nastavil odesílací server ve Wordrpessu pomoci pluginu WP mail SMTP. Tento plugin si můžete stáhnout na https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp

3. Pro propojení formulářů WP Forms a Business Booster potřebujete emailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení do Business Boosteru a unikátní kód, viz modré pole ve shora uvedeném obrázku (bod 4). Samotné propojení WP Forms a Business Boosteru provedete v administraci vašeho Wordressu. Po otevření WordPressové administrace klikněte na WP Forms (bod 1), settings ( tj. nastavení) (bod 2), integrace (bod 3). Uvidíte logo a nápis Business Booster CRM (bod 4). Klikněte na Add New Account (tj. přidat nový účet) (bod 5) a do modrého boxu vložte napište přihlašovací email do systému Business Booster a váš unikátní „kód pro kontaktní formuláře“. Kontaktní formuláře na vašich webových stránkách můžete propojit s vícero účty v Business Boosteru.

4. Po propojení systému Business Booster a WP Forms je třeba vytvořit formulář a nastavit, jaké pole z konkrétního formuláře chcete ukládat v Business Boosteru. Formuláře v administraci WordPressu vytvoříte kliknutím na WP Forms – Add New (tj. přidat nový formulář), viz. obrázek. Detailní nápovědu, jak vytvořit formuláře WP Forms najdete na stránkách WP Forms.

Při vytváření formulář se vám zobrazí následující editační okno. Klikněte na záložku Marketing a vyberte Business Booster CRM a Přidat nové spojení (tj. Add New Connection), viz obrázek.  

Po kliknutí na bod 3 „Přidat nové spojení“ (Add New Connection) se zobrazí následující okno, viz obrázek. V něm vyberte váš účet Business Booster, do kterého chcete naimportovat vstupní informace z formulářů. Pokud máte více účtů Business Booster, můžete importovat informace z formulářů do více účtů najednou.

Pro načítání informací z formuláře do vybraného účtu v Business Boosteru můžete zadat následující informace.

Zdroj kontaktu – je informace, jak jste získali vybraný kontakt. Pokud jste například umístili formulář na stránky www.mojewebovastranka.cz a chcete vědět, jaké kontakty jste z těchto stránek získali, zadejte do zdroje kontaktu www.mojewebovastranka.cz. V nastavení propojení se zobrazí pouze zdroje kontaktů, které jste si předtím nadefinovali ve svém účtu Business Booster v záložce „Nastavení / zdroje kontaktu. Ve formuláři je nemůžete definovat.

Skupina kontaktů – V tomto poli můžete přiřadit kontakty do zvolené skupiny v Business Booster.

Newsletter – formulář můžete použít, jako registrační formulář k odběru vámi vybraného newsletteru. Samotnou definici podmínek přihlašování a odhlašování k newsletterům provedete ve svém účtu Business Booster v sekci „Marketing / kampaně“.

Navázání poli formuláře na CRM – definuje do jakého pole v Business Boosteru budou jednotlivé pole z formuláře importovány. Pokud například klient do formuláře na vašich webových stránkách zadá jméno: Jaroslav, příjmení: Novák, můžete si nastavit, že položka Jaroslav bude naimportována do pole „jméno“ v Business Boosteru a položka „Novák“ bude importována od pole „příjmení“.