Komunikační kanály v databázovém marketingu

Jakými způsoby nejlépe komunikovat s klienty?

Výhody a nevýhody jednotlivých komunikačních kanálů v databázovém marketingu.

V dnešním článku budu psát o jednotlivých komunikačních kanálech, prostřednictvím nichž můžete komunikovat s lidmi z vaší obchodní databáze. Vysvětlím výhody a nevýhody jednotlivých možností.

1. Osobní kontakt

Osobní kontakt se vyznačuje nejvyšším stupněm interakce, to znamená, že umožňuje okamžitou oboustrannou výměnu informací. Můžete ihned poznat, jak dotyčný člověk reaguje na vaše sdělení, a to má v obchodní komunikaci velký význam. Prostřednictvím osobního kontaktu s člověkem se nejsnáze poznáte, můžete nejlépe identifikovat jeho potřeby, chování, zvyky a budovat hodnotný obchodní vztah. Osobní obchodní schůzka s dobrými lidmi může být rovněž příjemná a vzájemně obohacující. Z těchto pohledů je osobní kontakt nejhodnotnější. Pokud se však na osobní kontakt díváme z pragmatického pohledu, je časově náročný a tedy drahý. Nemůžete se setkávat s každým. Pokud máte početnou obchodní databázi, udržujte osobní kontakt s vašimi nejlepšími klienty a referenčními partnery. V komunikaci s těmi ostatními používejte hojně další komunikační kanály. Pokud ještě početnou obchodní databází nedisponujete, setkávejte se s lidmi, jak nejvíce můžete a hovořte s nimi o tom, čím se zabýváte.

2. Telefonický kontakt

Telefonický kontakt se rovněž vyznačuje vysokým stupněm interakce. Pokud se na něj opět podíváme z pragmatického obchodního pohledu, má tu výhodu, že je mnohem levnější než osobní kontakt. Nemusíte nikam cestovat, stačí vytočit číslo s dotyčným člověkem probrat to, co potřebujete. Při telefonickém rozhovoru jste ochuzeni o neverbální složku komunikace, která může hrát významnou úlohu v rozhodnutí člověka využívat vašich služeb či nikoli. Telefonický kontakt patří po osobním kontaktu k nejhodnotnějším.

3. Písemný kontakt

V mnoha případech je ovšem lepší upřednostnit písemný kontakt před kontaktem osobním nebo telefonickým. Lidé totiž často nemají čas se s vámi scházet ani telefonovat, někdy se osobního kontaktu ostýchají a chtějí si vaši nabídku v klidu přečíst a prozkoumat. Samozřejmě záleží na předmětu vaší činnosti. V takových případech je vhodná komunikace písemná. V písemné komunikaci můžete ukázat kromě textu např. obrázky, grafy, odkazy na webové prezentace a videa a tím potenciálním klientům poskytnete cenné informace pro jejich rozhodování. V písemném kontaktu však není okamžitá interakce, a to může mít za následek, že potenciální klient mylně vyhodnotí vaší nabídku za méně výhodnou, vy nemáte možnost jí ihned obhájit, vyvrátit pochybnosti a klienta tak nemusíte ztratit. Písemný kontakt tvoří klasické listovní zásilky (dopisy, pohlednice, katalogy či např. balíčky obsahující vzorky) a komunikace elektronickou formou (emaily, sociální sítě např. Facebook, Linkedin atd.). Jak jsme si však řekli dříve, nenabízejte své služby či produkty elektronickou cestou lidem, které neznáte. Takovéto jednání je nelegální a mnoho potenciálních klientů popudí proti vám. Prostřednictvím cílené písemné komunikace můžete oslovit velké množství lidí za přijatelnou cenu.

4. Video kontakt

Je forma komunikace, která se začala rozvíjet v posledních několika letech s rostoucí dostupností služeb jako je např. Youtube.com a poklesem cen audiovizuální techniky. Tato forma komunikace je stále využívána spíše většími společnosti, v mnohem menší míře živnostníky a drobnými podnikateli. Aby nedošlo k nedorozumění, nehovořím o drahých televizních reklamách umístěnými na internet, mluvím o video zprávách, které můžete distribuovat prostřednictvím emailů. Jejich natočení je mnohem levnější než si mnoho lidí myslí. Je tak levné, že si je mohou dovolit i začínající živnostníci. Vzhledem k tomu, že tato forma komunikace s klienty není zdaleka tak využívaná, skýtá velký potenciál. Lidé jsou pohodlní, nebaví je tolik číst a video je tak chytlavé. V tom tkví kouzlo video zpráv. Prostřednictvím videa můžete snadno komunikovat své poselství verbálním i neverbálním způsobem, zahrnout do něho vysvětlující obrázky a grafy, zpříjemnit ho hudbou a ještě k tomu má určité prvky interakce. U videa, které umístíte na Youtube.com, můžete povolit komentáře a s lidmi prostřednictvím nich komunikovat. Kromě toho, že videomail můžete zaslat svým klientům emailem, můžete ho propagovat na svých webových stránkách, na sociálních sítích, blozích a kdekoli na internetu uznáte za vhodné. A ještě k tomu můžete sledovanost videa přesně měřit.

Tip č. 5

Při komunikaci s lidmi využívejte více komunikačních kanálů a kombinujte je. Ideální je, pokud je budete používat všechny. V žádném případě se nespoléhejte pouze na jeden či dva. Rozmanitost v komunikaci je důležitá a na vaše obchodní výsledky má významný dopad.

Informace jsou zaměřeny na živnostníky a podnikatele pracující v oblasti obchodu a služeb.

 

Autor textu: Petr Podlešák

Vaše databáze může být zlatý důl

Tento článek je součástí emailového seriálu zaměřeného na budování a efektivní využívání obchodní databáze a databázového marketingu v podnikání.