Modul kampaně

Modul kampaně vám umožňuje prostřednictvím e-zpravodajů (newsletterů) vaše klienty informovat o vašich nových produktech, službách, novinkách atd. Má celou řadu užitečných funkcí, které vám šetří čas a peníze.

Možnost automatického přihlašování a odhlašování odběru 

Odběratelé se mohou k odběru vašich e-zpravodajů sami prostřednictvím webového formuláře přihlásit a stejně tak i kdykoli odhlásit. Stačí, když v zápatí každého e-zpravodaje kliknou na „odhlásit z odběru“. Automatizované odhlášení a přihlášení vám pomůže ušetřit čas při administraci odběratelů.

Automatické odhlašování neexistujících emailových adres z odběru

Určitě se vám stává, že některé emailové adresy, na které odesíláte vaše e-zpravodaje přestanou existovat. Většina odesílatelů to moc neřeší. To je však velká chyba. Pokud odesíláte e-zpravodaje často na neexistující adresy, klesá důvěryhodnost vaší emailové adresy na internetu, a to má za následek,  že vaše emaily častěji padají do spamu, nejsou doručeny či doručovány se zpožděním. Neustálé ruční očišťování seznamu od neexistujících emailových adres (tzv. emailová hygiena) je však pracná, přitom velmi důležitá. Business Booster automaticky odhlásí emailové adresy, na které se nepodařilo e-zpravodaje doručit z důvodu neexistující či plné schránky. Takové adresy označí příznakem „automaticky odhlášen“. Vy se nemusíte o nic starat. 

Velké množství šablon na výběr

Do systému si můžete importovat vlastní šablony či zakoupit šablony na internetových tržištích www.themeforest.net a www.graphicriver.net. Na těchto tržištích najdete  stovky grafických návrhů a barevných mutací. My vám šablony za jednorázový poplatek nastavíme eventuálně pro vás zakoupíme. Více informací o této službě najdete v našem internetovém obchodě na Obchod.expanzia.cz. Tato funkce je v beta verzi.

Typové rozdělení e-zpravodajů

Tuto funkci ocení všichni, kteří vydávají e-zpravodaje na různá tématická zaměření, okruhy. Jednotlivé tématické okruhy můžete rozdělit prostřednictvím funkce tzv. „typy  e-zpravodaje“. U každého typu e-zpravodaje můžete evidovat samostatný seznam příjemců.

Typové rozdělení vám umožňuje, abyste odběratelům posílali informace na témata, o jejichž odběr mají zájem a nezatěžovali je informacemi na témata, která je nezajímají. Pomůže vám to snižovat míru odhlašování z odběru. Pokud je váš okruh zaměření větší a všechna témata byste smísili do jedno typu e-zpravodaje, budete mít větší míru odhlašování z odběru.

Více možností přihlašování k odběru

U každého typu e-zpravodaje můžete nastavit 3 možnosti registrace k odběru

Jednoduchá registrace

Tato varianta spočívá v tom, že zájemce o odběr vašeho e-zpravodaje se jednoduše zaregistruje v registračním formuláři a ihned se stává odběratelem zpravodaje. U této varianty je však větší riziko zneužívání. Kdokoli může registrovat k odběru vašeho e-zpravodaje i cizí emailové adresy, čímž vás může poškodit. Tato varianta může vést k méně kvalitnímu seznamu příjemců než registrace s potvrzením.

Registrace s potvrzením

Zájemce o odběr e-zpravodaje obdrží po provedení registrace email s žádostí o potvrzení registrace. Poté, co potvrdí hypertextový odkaz uvedený v tomto emailu, stává se registrovaným odběratelem. Tento způsob registrace je v současné době standardem. Získáte tak velmi kvalitní distribuční seznam lidí, kteří o odběr e-zpravodaje mají skutečně zájem. Touto variantou zamezíte, aby váš registrační formulář k odběru e-zpravodaje byl zneužíván k registrování cizích emailových adres s cílem vás poškodit. Často se také můžete setkat s anglickým výrazem „double opt-out“

Nenabízet možnost registrace

Tuto variantu použijte v případě, že zpravodaj distribuujete uzavřené skupině příjemců a nechcete umožnit online registraci.

Status odběru

Každá emailová adresa zaznamenaná v systému Business Booster má nastaven status odběru pro každý typ e-zpravodaje.

Neaktivní

Je výchozím příznakem u každé emailové adresy.

Aktivní

Adresa je registrována k odběru e-zpravodaje.

Odhlášen

Emailová adresa byla odhlášena z odběru příjemcem e-zpravodaje.

Automaticky odhlášen

Emailová adresa byla automaticky odhlášena z odběru systémem z důvodu neexistující adresy či plné poštovní schránky.