Hromadné přiřazení skupin

K čemu tato funkce slouží?

Tato funkce umožňuje hromadně vytvářet skupiny u kontaktů na základě porovnání emailových adres nebo IČ fyzických osob.

Hromadné přiřazování do skupin probíhá tak, ze do uvedeného pole vložíte seznam emailových adres nebo IČ fyzických osob a vyberete skupiny. Systém následně porovná emailové adresy respektive IČ fyzických osob, které jsou uložené v Business Boosteru s údaji vloženými do tohoto pole. Kontakty v Business Boosteru, u nichž bude nalezena shoda údajů s údaji v tomto poli, budou přiřazeny do skupin dle vašeho požadavku.

Kdy je tato funkce neocenitelná?

Funkce je užitečná v případech, kdy v externí databázi máte seznam kontaktů, který tvoří určitou skupinu a stejnou skupinu chcete mít i v systému Business Booster.

Pokud v systému Business Booster ještě nemáte žádné kontakty, můžete skupiny samozřejmě jednoduše naimportovat. Tuto funkci však oceníte v případech, kdy v Business Boosteru již nějaké kontakty máte a jednoduchý import s přiřazením do skupin není možný z důvodů nalezení duplicit při importu. Ne vždy je totiž vhodné duplikované kontakty přepsat importovanými. Automatizované hromadné přiřazování významným způsobem eliminuje ruční práci při řazení kontaktů do skupin.

Touto funkcí neprobíhá žádný import kontaktů.

Výhody porovnávání podle emailových adres a IČ fyzických osob?

Emailové adresy a IČ fyzických osob jsou ideálními jednoznačnými identifikátory. Emailové adresy spolehlivě identifikují kontakt a nemůže dojít k záměně. IČ fyzických osob pak spolehlivě identifikují kontakt v rámci jedné země.

Kategorie:
Petr Podlešák
Autor:

Petr Podlešák

Další příspěvek

Informace o systému v kostce

Předchozí příspěvek

Export, import, synchronizace kontaktů