Doporučujeme změnit odesílací servery na Mailgun.com

Pokud používáte k odesílání emailů servery Sparkopost rádi bychom vám doporučili je změnit na Mailgun.com. Sparpost v posledních měsících není tak spolehlivý, jako býval a začal mít různá omezení. Například u jednoho našeho klienta Sparkpost bez upozornění zablokoval doménu pro odesílání, i když měla vynikající reputaci a jenom z důvodu, že některé domény z regionu CZ spamují.

Servery Mailgun.com umožňují odesílat měsíčně 10.000 emailů a zdarma. Při srovnávání obou poskytovatelů mail serverů vykazují servery Mailgun.com vyšší spolehlivost. Pokud se vám tedy nejste spokojeni s odesíláním přes Sparkpost a chcete zmigrovat na Mailgun.com, prosím kontaktujte naší technickou podporu.