Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dopisy

Prostřednictvím tohoto modulu můžete vytvářet dopisní kampaně. Business Booster do dopisu automaticky doplní poštovní adresy a oslovení. Při doplňování poštovních adres si můžete vybrat, zdali chcete dopis odeslat na soukromé adresy, firemní nebo výchozí. Výchozí adresou je ta, kterou si předdefinujete u každé kontaktní karty.

Dopisy můžete tisknout na hlavičkový papír, anebo do dopisu vložit vaše vlastní logo. Chcete-li v dopisech používat vlastní logo, nejdříve ho do systému uložte, a to v sekci „nastavení účtu“, záložka „korespondence“. Takto uložené logo se bude zobrazovat v levé horní části záhlaví v případech, kdy zvolíte grafickou šablonu s názvem „vlastní“. Připravujete-li více než 1000 ks dopisů, doporučujeme vám používat „prázdnou“ grafickou šablonu a tisknout na hlavičkový papír. Jinak může generování dopisu s logem trvat i několik minut. Výsledný soubor s dopisy pak navíc může být velmi obsáhlý.

Dopisy se generují do pdf formátu, přičemž každý dopis může být pouze jednostránkový, což je však při tvorbě reklamní kampaně plně dostačující.