Dopisy

Prostřednictvím tohoto modulu můžete vytvářet dopisní kampaně. Business Booster do dopisu automaticky doplní poštovní adresy a oslovení. Při doplňování poštovních adres si můžete vybrat, zdali chcete dopis odeslat na soukromé adresy, firemní nebo výchozí. Výchozí adresou je ta, kterou si předdefinujete u každé kontaktní karty.

Dopisy můžete tisknout na hlavičkový papír, anebo do dopisu vložit vaše vlastní logo. Chcete-li v dopisech používat vlastní logo, nejdříve ho do systému uložte, a to v sekci „nastavení účtu“, záložka „korespondence“. Takto uložené logo se bude zobrazovat v levé horní části záhlaví v případech, kdy zvolíte grafickou šablonu s názvem „vlastní“. Připravujete-li více než 1000 ks dopisů, doporučujeme vám používat „prázdnou“ grafickou šablonu a tisknout na hlavičkový papír. Jinak může generování dopisu s logem trvat i několik minut. Výsledný soubor s dopisy pak navíc může být velmi obsáhlý.

Dopisy se generují do pdf formátu, přičemž každý dopis může být pouze jednostránkový, což je však při tvorbě reklamní kampaně plně dostačující.