Dochází k automatickému odhlašování odběru vašich e-zpravodajů, i když jste si jisti, že adresa příjemců je funkční

Stává se vám, že dochází k automatickému odhlašování vašich e-zpravodajů, i když jste si jisti, že adresa příjemců je funkční?

Automatické odhlašování odběru je velice užitečná funkce, na druhou stranu vám může v některých případech způsobit komplikace. V tomto článku vám vysvětlíme, jak se problémům vyvarovat.

V čem je funkce automatického odhlašování užitečná?

Pomáhá vám udržovat vaši databázi emailových adres aktuální. Lidé neustále mění emailové adresy, tak jak mění práce či poskytovatele emailových služeb. Během jednoho roku můžete mít klidně 20 % všech emailových adres v databázi neexistujících. Odesílat emaily na neexistující emailové adresy přestavuje v email marketingu vážný problém. Poskytovatelé mail serverů vaší emailové adrese či doméně začnou snižovat reputaci nebo začnou blokovat doručování vašich zpráv, tj. skončíte na blacklistu. Je proto důležité posílat zprávy pouze na aktuální emailové adresy. Za přijatelnou míru nedoručitelnosti emailů se považuje do 2 % z odeslaných emailů. Proto má Booster velmi užitečnou funkci, která automaticky odhlašuje neexistující emaily.

Kdy vám může funkce automatického odhlašování způsobit problém?

Pokud se vaše emailová adresa, doména či IP, ze které se emaily odesílají, dostane na blacklist, tak začnou mail servery vaše emailové zprávy blokovat, respektive vracet zpět do Business Boosteru s oznámením, že zpráva byla odmítnuta, a to i přesto je email příjemce je funkční. Mail servery se tím chrání proti spamování. Business Boosteru pochopitelně „odmítnutý email“ automaticky odhlásí z odběru.

Pokud v určitém časovém úseku extrémně vzroste automatické odhlašování z odběru vašich zpravodajů (dozvíte se ze statistik, viz obrázek níže), tak je to ze shora popsaných příčin. Jaké je řešení?

  • Usilujte, aby se vaše emailová adresa či doména nedostala na blacklist. To můžete dosáhnout jedině dodržováním pravidel pro email marketing. Přečtěte si také článek Jakých chyb se vyvarovat v email marketingu?
  • Na blacklist se může dostat i některá z IP adres velkokapacitních mail serverů Spark Post, jež používáme k odesílání. A to i přesto, že jejich mail servery patří k nejspolehlivějším na světě. Běžně totiž velkokapacitní mail servery používají stovky a tisíce IP adres, které slouží mnoha uživatelům. A některé z nich se mohou dostat kvůli nezodpovědnému jednání na blacklist. 100% řešením je samozřejmě objednat IP adresy, které budou vyhrazeny pouze pro vaše použití, ale tuto službu mail servery nabízí za příplatek. Sdílené IP adresy jsou ekonomickou variantou, při které není možné riziko zablokování některé z IP 100% eliminovat, a proto je běžná doručitelnost např. jen 98 % nebo 99 %. A koneckonců v případě nespokojenosti s jedním poskytovatelem mail serverů, můžete využít jakékoli jiné. Business Booster umožňuje propojení s jakýmkoli jiným poskytovatelem mail serverů prostřednictvím smtp serveru. Kromě mail serverů Spark Post vám doporučujeme např. Mailgun.com, Amazon SES, Sendgrid.com atd.
  • Jakmile odstraníte problémy s automatickým odhlašováním, následně změňte příznak automatického odhlášení u všech emailových adres, u kterých se domníváte, že byly odhlášeny z těchto důvodů, na aktivní.

Jak je možné zjistit emailové adresy, které byly automaticky odhlášeny jen vinou blacklistování?

Nejdříve se podívejte do modulu „Statistiky“, záložka „E-kampaně“. V ní vidíte počet nedoručitelných emailů. Pokud se v nějakém období výrazně zvedne počet nedoručitelných emailů, tak to může souviset s vaším blacklistováním. Pozor! Může, ale nemusí. Pokud jste například delší dobu nerozesílali větší množství emailů a najednou provedete rozesílku, může se stát, že velký počet nedoručitelných emailů souvisí jen se zastaráním vaší emailové databáze. Pokud jste však vyhodnotili, že v určitém období došlo k velkému nárůstu automatického odhlášení a že to souvisí s vaším blacklistováním, které jste již vyřešili, tak můžete přistoupit k tomu, že automaticky odhlášené emailové adresy z tohoto období opět přihlásíte k odběru. Buďte však opatrní. Snažte se přihlásit pouze emailové adresy, u nichž je velmi pravděpodobné, že automatické odhlášení je důsledkem tohoto problému. Opětovné přihlášení můžete provést tím, že si vyfiltrujete kontakty, které byly v určitém časovém období automaticky odhlášeny, viz obrázek níže.

Funkce filtrování kontaktů podle odběru zpravodajů je užitečná, i pokud chcete vědět, jací konkrétní lidé se vám přihlásili k odběru vašich zpravodajů ve vybraném časovém úseku. Získáte tím přehled o úspěšnosti vašich kampaní.

Funkci automatického odhlašování odběru u neexistujících emailů můžete vypnout

Funkci automatického odhlašování nemusíte vůbec využívat. Stačí, když emaily nebudete odesílat prostřednictvím API Sparkpost, jež oboustrannou komunikaci mail serverů umožňuje, ale prostřednictvím vlastního smtp serveru, který používáte pro běžnou emailovou korespondenci. Odesílání přes smtp server umožňuje pouze jednostrannou komunikaci. Vaše emaily se odešlou, ale vy ani Business Booster se již přesně nedozví, co se s nimi stalo. Tj. jestli jsou doručeny, zdali je příjemci otevřeli či byly mail serverem příjemců odmítnuty (např. z důvodů, že jste na black listu). A právě z těchto důvodů vám toto řešení nedoporučujeme. A pokud ho již chcete použít, tak maximálně, nouzově pro malé rozesílky v řádech desítek emailů. V opačném případě hrozí, že budete mít v databázi velké množství již neaktuálních emailových adres a jejich používání pro velké emailové rozesílky (stovky až tisíce emailů) je nejrychlejší, nespolehlivější cesta, jak dostat svou emailovou adresu a doménu na black list.